2612.ชาติต่อไปกะสิบ่ได้อดได้อยาก หลวงปู่บุญฤทธิ์

ชาติต่อไปกะสิบ่ได้อดได้อยาก

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต…พาเฮียเม้ง เข้ามาพักกับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ถามหลวงปู่ชอบ ว่า

“เถ้าแก่เม้งนี่ อดีตชาติเขาเป็นอะไร ตอนอายุ ๑๕ ปี มันยังเป็นเด็กลูกจ้าง ปั่นจักรยานส่งขนมปังอยู่ ทำไมมันถึงรวยเป็นเศรษฐีได้ ในปัจจุบัน”

หลวงปู่ชอบ

หลวงปู่ชอบ…บอกว่า

แต่ก่อน…เถ้าแก่เม้ง มันเกิดเป็นขอทานอยู่เมืองอินเดีย อนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งโรงทาน นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกมาทำบุญอยู่บ้าน เถ้าแก่เม้ง มันไปขอทานอาหาร จากโรงทาน

มันระลึกว่า เจ้าของนี่ เกิดมาทุกข์ยาก บ่มีอยู่บ่มีกิน ถือกะลาหาขอข้าวเขากิน

จิตมันเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า เอาข้าวสุกเจ้าของได้รับแจกทานมา ยกถวายพระพุทธเจ้าสมณะโคดมทั้งเบิ่ด พระองค์เจ้าฉันข้าวปั้นหนึ่ง ให้เถ้าแก่เม้งเห็น

จิตมันเกิดปีติในบุญนี่หลาย ปรารถนาขอให้ผู้ข้า อย่าได้อดได้อยาก นับแต่ชาตินี่เป็นต้นไป


หลวงปู่บุญฤทธิ์

บุญนี่ จั่งให้เถ้าแก่เม้ง ได้เกิดมาเป็นเศรษฐี บ่อดบ่อยากในชาตินี่ อย่าทิ้งนิสัยศีลทานเจ้าของ…ชาติต่อไป กะสิบ่ได้อดได้อยาก

บันทึกโดย : ครูบากล้วย(พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ