2609.ทำไมถึงเรียกพระองค์ท่านว่า “เสด็จเตี่ย”

ทำไมถึงเรียกพระองค์ท่านว่า “เสด็จเตี่ย

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ฯ ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยศักดิ์เป็นนายพลเรือตรี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๗ และเป็นกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๗

ระหว่างที่เสด็จในกรม ฯ ทรงรับราชการอยู่นั้น พระองค์ทรงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย พระจริยวัตร ของพระองค์ที่ทรงมีลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักเคารพนับถือ และศรัทธา เป็นอันมาก และเนื่องจากเหตุการณ์บน เรือหลวงพาลีรั้งทวีปและเรือหลวงมรูธาวสิตสวัสดิ์ได้ออกทะเล นำนักเรียนนายเรือไปฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การที่สัตหีบใน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๖๒

พลเรือโท ศรี ดาวราย ซึ่งเป็นนักเรียนนายช่าง
กลอยู่เรือหลวงพาลีรั้งทวีปในคราวนั้น เล่าว่า..

“การออกฝึกภาคในทะเลครั้งนั้น พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะดำรงตำแหน่ง
เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกและประทับ
ที่เรือหลวงพาลีรั้งทวีปด้วย เช้าวันหนึ่งมีการขัด
หินทรายแล้ว ล้างเช็ดดาดฟ้าไม้ที่ท้ายเรือ
พวกนักเรียนใหม่ ๆ ทำงานกันไม่เป็น เงอะงะเก้งก้าง
เป็นเวลาที่พระองค์ทรงยืนอยู่ ณ ที่นั้นด้วย
ทอดพระเนตรแล้วคงจะสงสาร จึงได้ดำรัสกับ
นักเรียนว่า “อ้ายลูกชายมานี่_เตี่ยจะสอนให้
แล้วทรงทำงานให้ดูจนเสร็จ โดยมิได้ถือพระองค์เลย
นักเรียนทั้งปวงจึงได้เคารพรักกันมาก และพากัน
เรียกพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” จนถึงทุกวันนี้


กรมหลวงชุมพรฯ

ที่มา/บางตอนในบทความ : “ทำไม……ทหารเรือถึงรัก.. กรมหลวงชุมพร ฯ มาก”
บทความโดย พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์

นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๙๕ เล่มที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ