2603.ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียว

ท่านพ่อลี สอนการเดินจิตเข้าสมาธิ

ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียว
ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอื่นๆ
ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมเท่านั้น
มันจะไม่ดี จะโง่ จะมืด
จะหนาอย่างไรก็ช่างมัน
มุ่งดูลมอย่างเดียว

ท่านพ่อลี

จนจิตเป็นเอกัคคตารมณ์
ต่อไป.. ความรู้ก็จะผุดขึ้นในตัวของมันเอง

ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงว่า อะไรมันจะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ความรู้ เขาจะบอกเรื่องราวเหล่านี้แก่เราเอง อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน

ไม่ใช่ความรู้ตามสัญญา
ที่ได้ยินเขาบอกเล่า
แต่เป็นความรู้ซึ่งเกิดจากวิปัสสนาปัญญา

+++++
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ