2601.คาถาเรียกลาภ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

คาถาเรียกลาภของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะ พุทธัง อะระหังเมตตาจิต นะ ธัมมัง อะระหังเมตตาจิต นะ สังฆัง อะระหังเมตตาจิต เอหิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลิติ เอหิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลิติ เอหิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ ฉิมพลี จะ มหาลาโภ ภะวันตุ เม


หลวงพ่อเงิน-วัดบางคลาน

พระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ที่นำมาให้ชมกันทั้งหมดนี้ ประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย มีเมตตามหานิยม มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ