2599. หลวงพ่อดิ่งมีเมตตาสูงทั้งต่อคนและสัตว์

หลวงพ่อดิ่งมีเมตตาสูงทั้งต่อคนและสัตว์

ทั้งนกกระยางที่พากันอพยพมาอยู่ที่วัดของท่านฝูงใหญ่ และคนวิกลจริตที่มาอาศัยวัด โดยหากท่านเสกนํ้ามนต์ให้ดื่มแล้วคนเหล่านี้จะไม่อาละวาด


หลวงพ่อดิ่ง

เมื่อเกิดไข้ทรพิษระบาด หลวงพ่อดิ่งจะพายเรือไปรักษาผู้ป่วยถึงบ้าน แต่ครั้งหนึ่งขณะกําลังเดินทาง หลวงพ่อได้สั่งให้ลูกศิษย์พายเรือกลับวัด โดยบอกว่า “ยมฑูต ได้มารับวิญญาณคนป่วยไปแล้ว”

ภายหลังลูกศิษย์ได้สอบถามญาติของผู้เสียชีวิต พบว่าเสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกับที่หลวงพ่อดิ่งให้หันหัวเรือกลับ


หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว-ลิงหลวงพ่อดิ่ง

หลวงพ่อดิ่ง คังคสุวัณโณ วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

Cr.SaRaN WiKi

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ