2597.ท่านพ่อลี หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่จาม หลวงปู่แว่น พระอาจารย์น้อยอธิษฐานเสี่ยงบารมี

ท่านพ่อลี อธิษฐานเสี่ยงบารมี
ปี พ.ศ.๒๔๙๙ อายุ๔๖ ปี พรรษาที่ ๑๗ ถ้ำพระสบาย
ที่ถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม ขณะมีสมณศักดิ์เป็นพระครูสุทธิธัมมาจารย์ ได้นำคณะญาติโยมจัดสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในถ้ำพระสบาย โดยมีเจ้าแม่สุข ณ ลำปาง แม่เลี้ยงเต่าจันทรวิโรจน์ แม่เหรียญกิ่งเทียน เป็นเจ้าศรัทธาใหญ่ ตามคำปรารภของท่านพ่อลี ให้จัดสร้าง และทำพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ และด้วยจิตอธิษฐานของท่านพ่อลี ได้เกิดต้นโพธิ์ขึ้นเอง ๓ ต้น บริเวณหน้าถ้ำพระสบาย

เมื่อสร้างเจดีย์เสร็จ ท่านพ่อลี ได้นิมนต์ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม , หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ , หลวงปู่แว่น ธนปาโล , ท่านพระอาจารย์น้อย สุภโร ไปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยต่างองค์ก็ต่างสวดบทมนต์ตามถนัด ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสี่ จึงจบเสร็จพิธี


หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

พิธีที่แปลก แต่ละองค์จะมีพานไว้ข้างหน้าเพื่อเสี่ยงทายบารมี และจะนั่งอยู่องค์ละทิศของเจดีย์ หลวงปู่แว่น ธนปาโล นั่งอยู่หน้าถ้ำ จึงอธิษฐานว่า ถ้าพระธาตุเสด็จมาในพานของใครมากน้อยก็แสดงว่าผู้นั้นได้ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากน้อยตามปริมาณที่พระธาตุเสด็จมา แต่ละองค์ก็สวดบทมนต์ที่ตนถนัดหรือจำมาได้


หลวงปู่แว่น ธนปาโล

ตลอดเวลารวมทั้งสวดปาฏิโมกข์ เมื่อสวดถึงประมาณตีสี่ ปรากฏว่าเสียงตกกราวลงมาคล้ายกระจกแตก จึงให้สัญญาณหยุดสวดเจริญพระพุทธมนต์ แล้วจึงได้ตรวจดูในพานของแต่ละท่านที่วางอยู่หน้าที่นั่ง

ปรากฏว่าในพานของท่านพ่อลี ธมฺมธโร มีพระธาตุมากที่สุด รองลงมาก็เป็นของหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ต่อมาก็พระอาจารย์น้อย สุภโร , หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโมและหลวงปู่แว่น ธนปาโล ตามลำดับ

จากซ้าย : พระอาจารย์น้อย สุภโร, พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน, พระอาจารย์กว่า สุมโน, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ และพระอาจารย์บุญธรรม

ในมติคณะสงฆ์ตอนนั้น ได้มอบหมายให้หลวงปู่ตื้อเป็นผู้วินิจฉัยถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะทุกองค์ยอมรับในความสามารถเข้าฌาณของหลวงปู่ตื้อ ว่ามีญาณทัศนะเป็นที่แน่นอน

เมื่อหลวงปู่ตื้อเข้าสมาธิเล็งญาณดูในอดีต จึงแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบร่วมกันว่าท่านพ่อลี ธมฺมธโร เป็นพระเจ้าอโศกมหาราช หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เป็นกษัตริย์ชื่อเทวนัมปิยะของประเทศศรีลังกา ท่านพระอาจารย์น้อย สุภโร เป็นเสนาอำมาตย์ของกษัตริย์ศรีลังกาองค์นั้น(เทวนัมปิยะ) หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เป็นโจรมีเมตตาแก่คนจน ตั้งปางโจรอยู่แถวถ้ำพระสบายปล้นคนรวยเอาไปช่วยคนจน หลวงปู่แว่น ธนปาโล เป็นเจ้าเมืองลำปางในอดีตหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ช่วงนั้นท่านพ่อลี ได้บอกหลวงปู่จามอีกว่า “ได้พบสาวกของท่านองค์หนึ่งเป็นเจ้าแห่งผีที่ผานกเค้า(จ.เลย) อย่าลืมไปโปรดเขาด้วย”

ต่อมาท่านพ่อลี ได้ชวนหลวงปู่จาม ลงไปกรุงเทพฯเพื่อไปสร้างวัดที่นาแม่ขาวที่สมุทรปราการ(คือ วัดอโศการาม ในปัจจุบัน) แต่หลวงปู่จามออกอุบายอ้างว่าชอบที่จะหาสถานที่วิเวกต่อไป

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เล่าว่าชอบที่จะไปภาวนาที่ถ้ำเชียงดาว ถ้ำปากเปียง ถ้ำจันทร์ ถ้ำพระสบาย และถ้ำอื่นๆ ในเขตเชียงใหม่ ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สัปปายะ…


ท่านพ่อลี พระเจ้าอโศก พระธาตุ

….ก่อนหน้านั้นเคยสงสัยเหมือนกันว่าท่านพ่อลี ทำไมชื่อวัดจึงต้องเป็นวัดอโศการามด้วย …ที่แท้เพราะว่าอดีตชาติของท่านคือ พระเจ้าอโศกมหาราชนี่เอง

คัดลอกจากหนังสือ “ธรรมะทะลุโลก ประวัติท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ”

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ