2595. “จิตเมื่อถึงธรรมแท้ ไม่แยกนิกาย”

“จิตเมื่อถึงธรรมแท้ ไม่แยกนิกาย”(ปกิณกธรรม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)(หลวงปู่สิม ปรารภถึง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ท่านได้ละสังขาร เมื่อเช้ามืด วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ท่านนิพพานด้วยท่านอนสีหไสยาท(นอนตะแคงข้างขวา) ที่วัดถ้ำผาปล่อง

หลวงปู่สิม

อัฐิท่านได้แปรเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบ่งบอกถึงคุณธรรมในจิตท่านว่า ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน พ้นทุกข์พ้นสมมุติแล้ว

ตอนอาตมา(พระผู้เขียน)เป็นสามเณร เคยไปอยู่กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ที่วัดถ้ำผาปล่อง ได้ยินพระเล่าให้ฟังว่า มีพระที่ไม่ชอบ “แนวปฏิบัติของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ” มาตำหนิหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ให้พระฟัง

หลวงปู่สิมท่านได้ยิน ท่านจึงเมตตาเรียกเขามาตักเตือน แล้วพูดว่า “ท่านรู้ไหม ? หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็น พระพุทธเจ้าองค์น้อย ทีเดียว ไปว่าท่านจะเป็นบาปกรรมไม่รู้ตัว”


หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หมายเหตุ : แม้ครูบาอาจารย์ทั้งสอง จะเป็นพระต่างนิกายกันก็ตาม แต่เมื่อจิตท่านลงถึงธรรมอันเดียวกันแล้ว พระสุปฏิปันโนท่านย่อมไม่แบ่งแยกนิกาย จึงมีแต่พระปฏิบัติตรง ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อุปมาดั่งน้ำที่หลั่งไหลมาจากมหานทีสายต่างๆทั่วโลกดินแดน

เมื่อไหลลงสู่มหาสมุทร(พ้นสมมุติ)แล้ว ย่อมไม่แยกแยะว่าน้ำนี้มาจากที่ใด จึงกลายเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันทั้งหมด พ้นสมมุติบัญญัติด้วยประการทั้งปวง

(เครดิต : พระอาจารย์ นิรนาม)

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ