2583.”หลวงปู่ตื้อพบหลวงปู่มั่นครั้งแรก”

“พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก”

หลวงปู่ตื้อกราบหลวงปู่มั่น ครั้งแรกที่พระบาทบัวบก ประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นพูดทักขึ้นด้วยญาณหยั่งทราบ เรียกชื่อหลวงปู่ตื้อถูกต้อง ทั้งๆ ที่เพิ่งเห็นหน้าหลวงปู่ตื้อครั้งแรก และพูดเกี่ยวกับญาติพี่น้องของหลวงปู่ตื้อได้ถูกต้อง


หลวงปู่มั่น

“ตื้อ มาแล้วบ้อหือ (มาแล้วหรือ) 3 พี่น้องตายแล้วผู้หนึ่งเด้อ”

ครูบาองค์นี้เก่งขนาด ขนาดเห็นหน้าไม่รู้จักชื่อ บ๊ะ ! แต่กูจะขออยู่กับเพิ่น (ท่าน) นี้แล้วว่า พอใจแล้วๆ จะอยู่กับครูบาองค์นี้แหละ ชอบใจ นิสัยอะไรก็เข้ากันหมด ชาตินี้เหมือนเป็นพ่อกับลูกเลย


หลวงปู่ตื้อ

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
Cr.SaRaN WiKi

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ