2580.”เมื่อเลิกอยากได้เมื่อไหร่ ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้น”

คำปรารภคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

เราอยากจะพ้นทุกข์ ก็ความอยากนี้เป็นตัณหา อาศัยความอยากก่อน เมื่อรู้ว่าความอยากนี้ไม่รู้จักจบเสียที ที่แท้ก็เลิกอยากนั่นเอง

“เมื่อเลิกอยากได้เมื่อไหร่ ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้น”

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
Cr.SaRaN WiKi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ