2577.หลวงพ่อเทศน์​ วัดคอกช้าง

หลวงพ่อเทศน์​ วัดคอกช้าง​

พระครูประสงค์สารการ​ (หลวงพ่อเทศน์)​ นามเดิมชื่อ( เทศน์ โยธารักษ์)​ เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2421 ที่บ้านตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดาของท่านมีศักดิ์เป็น ขุนโยธารักษ์ (ชู) โยมมารดาชื่อโยมเปี่ยม

เมื่ออายุได้ 21 ปี ท่านจึงได้อุปสมบทในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2442 ที่วัดถ้ำใหญ่ โดยมีท่านพระครูโสภณเจตสิการาม (พระอุปัชฌาย์ คง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า “ธัมมจร” ต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิชิตดิตถาราม (วัดคอกช้าง) มาจนถึงปีพ.ศ.2476 จึงได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูประสงค์สารการ ตำแหน่งเจ้าคณะแขวง

หลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์ท่านเป็นพระที่ชาวบ้านในย่านนั้น เคารพนับถือมาก ท่านมีความรู้เรื่องสมุนไพรใช้ในการรักษาโรค ตำรายาของท่านนั้นสรรพคุณเป็นเลิศ ประชาชนทั้งใกล้ไกลที่มีสุขภาพไม่ดีก็จะไปขอยาจากท่านเสมอ หรือไม่ก็ขอตัวยาไปทำยารักษาโรคอยู่มิได้ขาด และหลวงพ่อเทศน์ท่านก็ยังมีอาคมขลัง เป็นที่ประจักษ์ของคนในย่านนั้นและลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีมากมาย


หลวงพ่อเทศน์​-วัดคอกช้าง

หลวงพ่อเทศน์ ธัมมจร วัดวิชิตดิตถาราม สุราษฎร์ธานี ในด้านการศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรกุลธิดา หลวงพ่อเทศน์ท่านก็ให้การสนับสนุนช่วยสงเคราะห์เท่าท่านพอจะช่วยได้ ชาวบ้านในแถบนั้นจึงยกย่องสรรเสริญในคุณความดีของท่าน ในปีพ.ศ.2480 คณะศิษย์จึงขออนุญาตหลวงพ่อเทศน์จัดงานทำบุญฉลองอายุ 60 ปี ของหลวงพ่อและขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรูปท่านขึ้นเป็นครั้งแรก

เหรียญนี้ต่อมาภายหลังจัดว่าเป็นเหรียญดังเหรียญหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลวงพ่อเทศน์ท่านมรณภาพลงในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2502 สิริอายุได้ 81 ปี พรรษาที่ 60

ที่มา​ ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญา​ครูบาอาจารย์​ผู้เรืองวิชาอาคม

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ