2570. เงินนอโม ไม่มีจ้าวน้ำเงินเป็นส่วนผสม

เงินนอโม”ไม่มีจ้าวน้ำเงินเป็นส่วนผสม”ดูจากใบฝอย

……ดูจากใบฝอยแล้ว เงินนอโมนั้นถูกจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2513 ด้วยมูลเหตุที่สร้างนั้นมาจากการสร้างเพื่อเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า หนึ่งกองรับเงินนอโมหนึ่งหัว ในการสร้างครั้งนี้ มีการสร้างเป็น สองแบบด้วยกันคือ 1. เงินตรานอโม ขนาดเล็กธรรมดา 2.พระคะแนน เงินตรานอโม

ในใบฝอยนั้นยังเขียนบอกไว้ชัดเจนเรื่อง มูลเหตุการจัดสร้าง ที่มาที่ไปของเงินนอโม ฤกษ์การสร้าง การปลุกเสกและที่สำคัญคือส่วนผสมของเงินตรานอโมที่สร้างในครั้งนี้

ใบฝอย


…… เงินตรานอโม พระพุทธศรีวิชัยคะแนน เงินตรานอโม คือ
เนื้อเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ ผสมกับ นวโลหะ แร่ธาตุ และเงินนอโมที่ได้มาจากกรุ จากผู้เฒ่าผู้แก่ จากพระอาจารย์เจ้าทั้งสามเมือง มาผสมกับแผ่นยันต์ 1800 ดวง ของพระอาจารย์เจ้า เมืองพัทลุง เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองไชยา ทั้งหมดนี้คือส่วนผสมของเงินตรานอโม ไม่มีจุดไหนเลยที่เขียนถึง จ้าวน้ำเงิน แต่ส่วนที่เน้นย้ำต่อมาคือการเล่าถึงการแสวงหา เงินตรานอโมเห่าๆจากผู้เฒ่าผู้แก่ นวโลหะ และแร่ธาตุจนครบตามตำราเดิมทุกประการ คำว่าแร่ธาตุนี้ก็ยังถูกกล่าวขึ้นเป็นการเน้นย้ำมาอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่มีส่วนไหนเลยที่จะกล่าวถึงจ้าวน้ำเงิน

และสิ่งที่ถูกพูดถึงและชัดเจนในช่วงท้ายคือคำว่า “ตามตำราเดิมทุกประการ” พอมีคำว่าตามตำราเดิมเข้ามา ผมนายมะกอกเมืองเพชรก็อดไม่ได้ที่จะไปค้นไปหาว่าตำราเดิมของการสร้างเงินตรานอโมนั้นเป็นเช่นไร ก็เลยได้บทความจาก เวปเมืองครมาแบ่งความรู้กันนะครับเห็นว่าง่ายและกระชับดีครับ

…ตามความเห็นของขุนอาเทศคดี(กลอน มัลลิกะมาส)เขียนไว้ในบทความเรื่อง “เบี๊ยและเงินตราพดด้วงในเมืองนครศรีธรรมราช “ในหนังสืออนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพขุนอาเทศคดี”และอาจารย์นะมา โสพาพงศ์ ได้เขียนบทความ เรือง”เงินตรานโม” ในสารนครศรีธรรมราช เดือน กรกฏาคม 2514 กล่าวถึงเรืองการเกิด”เฟื้องเงิน”ตรานโมไว้ว่า เงินตรานโมมีมานานแล้ว คือตั้งแต่ครั้งพระยาศรีธรรมโศกสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณกว่า 1,000 ปี มาแล้ว(มยูร กาญจนสุวรรณ)

เหรียญศรีวิชัย เงินตรานอโม

โดยพระยาศรีธรรมโศกราชทรงปรึกษากับพระมหาเถระและอธิบดีพราหมณ์เพื่อหาอุบายป้องกันโรคไข้ห่า ซึ่งยังเกิดอยู่บ่อยๆให้หายขาด พระมหาเถระและอธิบดีพราหมณ์ เห็นพร้อมกันให้เข้าพิธีทำ”เงินตรานโม”

การเข้าพิธีทำเงินตรานโมในครั้งนั้น ตามตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวว่า “เอาไกรลาสมาตอกตรานโม”คำว่าไกรลาส” พจนานุกรมหมายความว่าสีขาวเหมือนเงินยวง แต่ในตำนานจดหหมายเหตุที่ได้จากวัดเวียงสระกล่าวว่าใช้”เนาวโลหะผสมกัน”และซัดทอดว่านยาอันมีสรรพคุณวิเศษในเวลาเข้าพิธีหลอม

การเข้าพิธีหลอมนั้นตั้งโรงพิธีในบริเวณวัดพระบรมธาตุด้านทิศบูรพา ตลอดเวลาที่เริ่มผสมแร่ธาตุแลซัดว่ายาจนนำเข้าพิมพ์ตอกตรานโม พระภิกษุสงฆ์และพรามหณ์จะต้องเข้าพิธีตามลัทธิ มีสวดพระพุทธคุณและบูชาเทพยดาจนสำเร็จให้ได้จำนวนเงินตรานโม 9 บาตร เมือครบแล้วนำเงินตรานโมทั้ง 9 บาตร ไปเข้าโรงพิธีอาฏานา(คือตั้งพิธีให้สวดอาติยสูตร สำหรับขับผี เสนียดจัญไร เมืองนครเคยทำกันมาแต่โบราณกาล ในเดือน 4 ของทุกปี เพิ่งมาเลิกเมื่อต้นรัชกาลที่ 7) ซึ่งแต่งไว้ ณ เชิงพระมหาเจดีย์เบื้องบูรพาทิศอีกครั้งหนี่ง

ทั้งฝ่ายพุทธศาสนาและไสยศาสตร์ต้องทำพิธีอาฎานามีกำหนด 9 วัน 9 คืน ในบาตรเงินตรานโมทั้ง 9 นั้น ใช้หล่อน้ำไว้ด้วย ถือว่าเป็นน้ำพิธีเพื่อใช้กับเงินตรานโมขับไล่ผีไข้ห่าและเสนียดจัญไรได้ เมื่อเข้าพิธีครบกำหนดแล้ว พระมหาเถระผู้ทรงคุณวิเศษพร้อมด้วยพราหมณ์นำบาตรเงินตรานโมทั้ง 9 บาตรแยกย้ายไปกระทำพิธีอาถรรพเวท ฝังไว้ที่ประตูเมือง ทั่ง 9 และตามใบเสมากำแพงเมืองโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทั้งยังได้โปรยปรายเงินตรานโมและพรมน้ำมนตราธิคุณนั้นด้วย ตามถนนหนทางและสถานที่สำคัญทั่วเมือง เวียงวัง น้ำมนต์โปรยพรมโดยทั่้ว

อ.ชุม ไชยคีรี

ส่วนที่ยังเหลือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และขณะที่ได้นำเงินตรานโมไปกระทำกิจอาถรรพเวทย์นี่ ทางโรงพิธีในวัดพระบรมธาตุ ทั้งฝ่ายพุทธศาสนาและพรหมณ์ยังคงสวดมนต์ร่ายเวท และยิงพลุอยู่จนกระทั้งเสร็จพิธี ก็เป็นการเสร็จพิธีขับผีไข่ห่าและล้างเสนียดจัญไรของราชธานีแล้วโดยบริบูรณ์แต่นั้นมาไข้ห่ามิได้เกิดขึ้นอีกเลย ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขประกอบการทำมาหากินตั้งภูมิฐานมั่นคงไพศาลยิ่งขึ้นตามลำดับ

…. ประตูเมืองคอน ทั้ง 9 ประตูนั้นมีที่ไหนบ้าง เราคัดมาจากตำรา 12 เดือน สมุดขุนทิพมนเทียรชาววังไว้ เลขที่ 670

1.ประตูลัก 2.ประตูป่าขอม 3.ประตูพันยม 4.ประตูลอด 5.ประตูท่าม้า 6.ประตูท่าชีย์ 7.ประตูท้ายวัง 8.ประตูไชอุดอร 9.ประตูทักสิน นี่ครับประตูทั้ง 9 ที่มีการฝังเงินตรานอโม เผื่อท่านใดอยากไปขุดหาครับ

จนในส่วนท้ายสุดของใบฝอยก็ได้กล่าวถึงวันและเวลาในการสร้าง พราหมณ์และโหรทำพิธีสังเวยเทวดาบูชาฤกษ์ พระอาจารย์ 9 รูปนั่งปรก บอกตำแหน่งของการทำพิธี คือ หน้าพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมที่เป็นโรงพิธีเก่าแต่โบราณเมื่อครั้งที่พระยาศรีธรรมโศกราชได้ทำการหลอมแร่ธาตุขึ้นในครั้งแรก

และท้ายที่สุดของใบฝอยท่านบอกว่า มีการทำพิธีสวดปลุกเศกพุทธาภิเศก ณ พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่13 มกราคม 2514 และออกแจกจ่ายในวันที่ 16 มกราคม 2514

รวมความ แล้วชัดเจนว่า แยกกันเป็นสองวาระ คือ
1. วาระการสร้างเทหล่อเงินตรานอโม คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2513
2. วาระการปลุกเศกพุทธาภิเศก คือวันที่ 13 มกราคม 2514
จากนั้นก็เริ่มแจกจ่ายในวันที่ 16 มกราคม 2514 เป็นต้นไป

เหรียญศรีวิชัย เงินตรานอโม หน้า-หลัง

จนจบเนื้อความในใบฝอยของการสร้างเงินตรานอโมของท่านอาจารย์ชุม ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงโลหะจ้าวน้ำเงินเลย ถ้าเรายึดถือตามใบฝอยแล้ว จะเห็นว่ามีคำทิ้งท้ายว่า ตามตำราเดิมทุกประการ ดังนั้นเมื่อทุกอย่างถูกสร้างตามตำราเดิมทุกประการ ก็เท่ากับว่า อานุภาพ ของเงินตรานอโมที่ถูกสร้างขึ้นในครั้งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีอานุภาพด้าน ป้องกันโรคห่า และล้างเสนียดจัญไร เป็นหลัก

ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนายมะกอกเมืองเพชรนั้น เข้าใจว่า จ้าวน้ำเงิน และ เหล็กไหล นั้น เป็นอิทธิวัตถุ ที่มีฤทธิ์ในตัวเองอย่างมากมายมหาศาล และเป็นเรื่องยากยิ่งนักที่จะหลอมละลายได้ ดั่งเช่นตัวอย่างจาก ในพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่คง และปิดตารุ่นแรกแบบติดตัวในปี 2509 ในพิธีนั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่า ท่านจะหล่อเหล็กไหล และ จ้าวน้ำเงิน เพื่อสร้างเป็นพระ แต่ด้วยเมื่อหล่อแล้วปรากฏว่า เนื้อเหล็กไหลและจ้าน้ำเงินนั้นไม่ยอมละลาย เป็นเหตุให้ต้องอัญเชิญเซียน(เทวดา)มาให้คำปรึกษาและช่วยทำพิธีเพื่อให้เหล็กไหลและจ้าวน้ำเงินละลายในเบ้าหลอมได้ นั้นจะเห็นได้ว่า การหล่อหลอม เหล็กไหล และจ้าวน้ำเงินนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก

……ถึงตอนนี้แล้วก็จะมีคำถามว่า แล้วจ้าวน้ำเงินกับเหล็กไหลนั้นได้ถูกผสมไว้กับวัตถุมงคลรุ่นใดบ้าง คำตอบก็คือ รูปหล่อรุ่นแรก และ เหรียญของอาจารย์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเนื้อโสฬส ทั้งหมด คือทุกอย่างที่เป็นเนื้อโสฬสนั้นจะมี เหล็กไหลและจ้าวน้ำเงิน เนื่องจากว่าในการสร้างโลหะโสฬสนั้น มีการบอกอย่างชัดเจนว่า เนื้อโสฬส 16 ชนิดนั้นประกอบด้วย

1.เหล็กไหล
2.เจ้าน้ำเงิน
3.ทองคำ
4.เงินบริสุทธิ์
5.นาค
6.ทองแดง
7.ทองเหลือง
8.แร่ดีบุก
9.แร่วุลแฟรม
10.แร่จักรนารายณ์
11.แร่สังควานร
12.แร่ชิณ
13.แร่ตะกั่วดำ
14.แร่ตะกั่วเถื่อน
15.แร่เหล็กน้ำพี้
16.เหล็กยอดพระปรางค์

ชัดเจนที่สุดเท่าที่ผมจะหาข้อมูลได้แล้วนะครับ ในการแทรกใบฝอยต่างๆของเครื่องรางทั้งหมดเท่าที่ผมนายมะกอกเมืองเพชรได้อ่านมานั้นใบฝอยที่ผมชอบสไตล์การเขียนมากที่สุดคือของอาจารย์ชุม ไชยคีรี ครับ ท่านเขียนได้ละเอียดและกระชับมาก เขียนให้ความหมายต่างๆไว้ให้เราได้ค้นคว้าได้อีกด้วย

คือเราสามารถเอาเรื่องราวจากใบฝอยนั้นไปหาข้อมูลมาประกอบได้ด้วย และชัดเจนที่สุดคือท่านจะเน้นในสิ่งที่สำคัญและบอกอย่างชัดเจน อะไรเป็นอย่างไร อานุภาพแบบไหน ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร เมื่อไหร่ และเพราะอะไร จึงถือได้ว่าเป็นบทความที่สั้นชัดเจนและได้ใจความมากๆครับไม่ต้องสงสัยให้ยึดตามใบฝอยของท่านได้เลยครับ กราบ หลวงปู่คงวัดตาล พ่อแผน(ขุนแผน) บูรพาจารย์แห่งเขาอ้อทุกรูปที่สุดจนถึงอาจารย์ชุมไชยคีรี และ อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ไชยคีรี สาธุ สาธุ สาธุ

Cr. นายมะกอกเมืองเพชร

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ