2570.หลวงปู่ตื้อ เล่ากำเนิดผีกองกอย และวิธีปราบผีกองกอย

“หลวงปู่ตื้อฯ เล่ากำเนิดผีกองกอย และสอนวิธีปราบผีกองกอย”

ท่านพระอาจารย์ไท ฐานุตฺตโม เล่าเรื่องหลวงปู่ตื้อสอนวิธีปราบผีกองกอย ดังนี้

“ที่ไหนมูเซออยู่ล่ะก็ ไอ้ผีกองกอยมันหมดโคตร ไม่มีตัวร้องน่ะ มูเซอดำมันกินหมด ”

“มันเป็นอย่างไง”

หลวงปู่ตื้อ

“อ้าว โอ้ ! ก็ผีกองกอยมันไปจากนี้” ท่านว่า “ลิงค่างตัวผู้ก็เป็นปอบ ลิงตัวเมียก็เป็นปอบ เมื่อผีปอบกับผีปอบไปเป็นผัวเมีย มันคลอดลูกออกมาก็เลยเป็นผีกองกอย กำเนิดมาจากลิงนั้น”

หลวงปู่ว่าอย่างนั้นก็ให้รู้จักอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันมาหา หลวงปู่ว่าอย่างนั้น เยี่ยวนี่เผาไฟ ได้กลิ่นเยี่ยวก็หนี ข้อที่ ๒ ดินปืนเผาไฟก็หนี ข้อที่ ๓ ก็พริกทิ้งใส่ไฟมันก็หนี ค่างก็หนี ถ้าหากว่ายังไม่หนี ใช้ก้อนหิน ถือตะบอง อย่าไปภาวนานะ พวกนี้มันไม่รับศีลรับทานนะ ภาวนาเมื่อจิตสงบ ปุ๊บ ! มันมาข่ม ถ้าจิตออกไปนี่ตายนะ ก้อนหินนะดีที่สุด ตะบองเตรียมไว้


ผีกองกอย

หลวงปู่ว่า “ตะบองเตรียมไว้ ถ้าจะปราบก็ให้ว่าอย่างนี้” หลวงปู่ว่า เจริญอาการ ๓๒ เกศา ผมข้าใหญ่เท่าต้นตาลไว้แทงหูผีกองกอยตาย โลมา ขนข้าเท่าต้นพร้าวให้แทงตาผีกองกอยตาย นขา เล็บตีนเล็บมือของข้าเท่าเขาปูนซีเมนต์ อันนี้เอาไว้หยิกหัวผี ผีกองกอย ทันตา ฟันของข้าใหญ่กว่าจอบกว่าเสียมเคี้ยวผีมาหลายร้อยแล้ว “ให้ว่าอย่างนี้ นั้นมันกลัว”

หลวงปู่ว่า “พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไม่ว่าแต่ผี แต่คนมันจะไม่เอาอยู่แล้ว หลวงปู่ว่า ตะบองนั่นล่ะดีที่สุด” ผีกองกอยนี่ ผีกองกอยมีมาอย่างนี้ท่านว่า หลวงปู่เล่าให้ฟังดอกนั่น อันนี่ผีกองกอย แต่ว่ามันร้อง ก๋อยๆ เย็น หมู่นี่ ถ้ากองก๋อยๆ อันนี้เป็นเห็น (ตัวเห็น) สมมุติถ้ากองก๋อย ก๊อก กองก๋อยมันจะมีก๊อก ก๊อกนั่นนะเป็นผีกองกอย กองก๋อยๆ ก๊อก กองก๋อยๆ ก๊อก นั่นแหละผีกองกอย”

หลวงปู่ตื้อ

ขออนุโมทนา ขอขอบคุณเจ้าของภาพและข้อความ ขออนุญาตเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่มีความศรัทธา ข้อความข้างบนนี้เป็นส่วนหนึ่ง จากหนังสือ “ประวัติ ท่านพระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม” มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หน้า ๓๖๒ – ๓๖๓ สาธุๆๆ

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ