2570.คำอธิษฐานจิต ก่อนและหลังทำบุญ หรือก่อนนอน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

คำอธิษฐานจิต ก่อนและหลังทำบุญ หรือก่อนนอน


หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

ด้วยอานุภาพของบุญกุศลที่ข้าพเจ้า และ……….ได้สร้างถวาย เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา ด้วยอานุภาพแห่งบุญขอให้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ บริสุทธิ์ด้วยกาย วาจา ใจ จงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งทรัพย์ ที่สุดแห่งสมบัติ สรรเสริญ และสุข ไปทุกภพทุกชาติ

จงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน ให้มีโอกาสได้สร้างความดีไปจนตลอดชีวิต จงประสพแต่ความสำเร็จ ในภารกิจงานทั้งปวง ให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ ให้ได้ค้ำจุนพระศาสนา

ในขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิด กำเนิดเป็นมนุษย์ จงให้เป็นผู้ได้สร้างบุญบารมี บำเพ็ญทาน รู้รักษาศีล รู้เจริญภาวนา จนมีปัญญาสว่างไสว เป็นผู้มีดวงตาและจิตเห็นธรรม รู้ในพระรัตนตรัยไปทุกภพทุกชาติเทอญ

พระสังวรวิมลเถร
๑๐ มีนาคม ๒๕๒๐


หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ
วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
Cr.SaRaN WiKi

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ