2568.คำอธิษฐานธรรม “ทำบุญ” คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

คำอธิษฐานธรรม “ทำบุญ”

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

“พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง”

ข้าพเจ้าได้ทำบุญ….(ตักบาตร/ถวายปัจจัย/….) ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่บรรดาสัตว์ มีดิน น้ำ ลม ไฟ และเทวดารักษาอายุของ นาย/นาง/นางสาว…..

เมื่อท่านรับแล้ว จงดลบันดาลให้ นาย/นาง/นางสาว….. หายจากโรค และมีอายุยืนนานตลอดอายุขัย ให้ได้รับความสุขกาย สุขใจ ตลอดกาลด้วยเทอญ นิพพานะปัจจะโยโหตุ

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
Cr.SaRaN WiKi

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ