2553. มนต์มายามหางงงวย

มนต์มายามหางงงวย

ของหลวงพ่อกวยตั้งนะโม ๓ จบ

โอม พระรำจวนป่วนปั่นทั้งกายา ร้อนจนถึงชั้นพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจัตตุโลกบาลบันดาลร้อนไปถึงนางอุมา ฝ่ายพระอินทร์ เมื่อเธอจะประทานพระคาถานี้ ให้มาแก่พญานกการเวก เป็นนกเอกในจักรวาล ก็บันดาลไปถึงพระฤๅษี ๔ ตนชื่อพระมันตัน ตนหนึ่งชื่อพระมหาเวท ตนหนึ่ง ชื่อเดินจงกลม ตนหนึ่ง ชื่ออยู่ในป่าจักรวาล เธอจึงเอาพระคาถามาประทานแก่กูไว้


หลวงพ่อกวย-วัดโฆสิตาราม

อุอุสุ โส นะโมพุทธายะ อะงวยงง โอมหลงมหาหลง โอมลืมมหาลืม ลืมทั้งพ่อ ทั้งแม่ ลืมทั้งยายแก่ ลืมเหย้า ลื้มเรือน ลืมเพื่อนที่รัก ลืมหลักลืมแหล่ง ลืมหูกลืมผ้า โอมมะมาแม่มา สะวาหะ สะหะสะวาติ

โอม เฟือนมหาเฟือน โอมงงมหางง โอมงวยมหางวยจังงง โอมคลั่งมหาคลั่ง อิมัง กายะพันธะนังปีโสมะมะมา ตัวกูงามดั่งเทวดา หน้ากูงามดั่งกินนรผู้เป็นใหญ่ กูจะพิศแลดูไป ก็หลงใหลลืมตน กูจะเสกพระมนต์ไปต้องตัวคน ก็ร้อนรนรำคาญ


หลวงพ่อกวย-วัดโฆสิตาราม

มึงอยู่มิได้ ข้ามทุ่งมาหา ข้ามป่ามาสู่ ร้องไห้ตามกู อิถีจำหลัก อิถีจำหมอ อิถีจำขอ อิถีจำความ เอหิมะมะ

พระมนต์นี้ท่านให้เสกแป้งหอมน้ำมันหอมทาตัว ๕ คาบไปหาผู้ที่เราปรารถนา เห็นหน้าเรางวยงงหรือจะทำให้ผู้ที่เราปรารถนา ให้ตั้งจิตระลึกถึงเขาแล้วภาวนาพระคาถานี้ หญิงนั้นรักเราแล

บทความโดย อ.เนส์ ชัยนาท

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ