2550.ใส่บาตรพระอรหันต์ มันมีผลมากจริงๆ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

มันมีผลมากจริงๆ

ใคร…ใส่บาตรแก่พระอรหันต์ มีอานิสงส์มาก ได้บุญหลาย เพราะว่า ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด จากกิเลสบาปอธรรมทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง

ดังนั้น ผู้ใดได้ให้ทานแก่พระอรหันต์ จึงมีผลมาก

พระอรหันต์ ยังมีหลายประเภทเข้าไปอีก พระอรหันต์ ที่ท่านสำเร็จได้ด้วยสมถะวิปัสสนาอย่างนี้นี่ ท่านก็มีฤทธิ์มีเดช เหาะเหินเดินอากาศได้ เข้าฌานอยู่ได้ ๗ วัน ๑๕ วัน

เมื่อท่านออกจากฌานมาแล้ว พิจารณาเห็นใคร มีวาสนา พอที่จะสงเคราะห์ให้ได้ผลในปัจจุบัน ท่านก็ไปหาผู้นั้น ผู้นั้นเห็นเข้า ก็เลื่อมใส แล้วก็ใส่บาตรให้ท่าน ผลแห่งการใส่บาตรในวันนั้น ของผู้นั้น ก็จะต้องปรากฏผล ในปัจจุบันนั้นทันที

เหมือนอย่าง สองผัวเมียกับลูกสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนใช้ของเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์นั่นแหละ ได้ใส่บาตรให้ “พระสารีบุตรเถรเจ้า” ที่ท่านออกจากสมาบัติมาในวันนั้น

ขี้ไถ ที่ไถนา ของคนใช้ของเศรษฐีนั้น ก็เกิดเป็นทองคำทั้งแท่งเลย นาไร่ที่เขาไถวันนั้น เขาก็เลยได้เป็นเศรษฐีขึ้น ในชาตินั้นเลย

นี่แหละ การทำบุญถวายทาน แด่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มันมีผลมากจริงๆ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ…วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
(ส่วนหนึ่ง จากพระธรรมเทศนา หัวข้อ “กรรมปางก่อน”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ