2549.”ผู้ถึงพระรัตนตรัยใจมีพุทโธ ไม่ลงนรก”

เรื่อง “ผู้ถึงพระรัตนตรัยใจมีพุทโธ ไม่ลงนรก”

(คติธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

๐ เราจะไม่ยอมลงนรก

เอากันจริงๆ เอากันให้ได้กันวันนี้แหละ เอาตัวได้จริงๆ ขอทุกคนจงคิดว่าเราจะไม่ลงนรก ให้ทุกคนตั้งใจแบบนี้นะ ทุกวันก่อนที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ คือเวลาที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ ถ้าจะลุกขึ้นนั่งก็ตามใจ ไม่บังคับ ถ้าบังเอิญลุกขึ้นนั่งจิตไม่เป็นสุขก็ไม่ต้องลุกขึ้นมานั่ง

พอตื่นปั๊บอารมณ์สบาย
ให้ตั้งใจเวลานั้นทันที นึกในใจว่า

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ข้่าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง

แล้วต่อจากนั้นไปใช้เวลาอีกนิดหนึ่ง ภาวนาว่า “พุทโธ” หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” เอานิดเดียว ใช้เวลาสัก ๒-๓ นาที เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็ลุกไปทำงานตามปกติ ขอยืนยันว่าทุกท่านลงนรกไม่ได้

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จากหนังสือ “ธัมมวิโมกข์” หน้า ๕๑
ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔๒๗
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(คัดลอกโดย : คณะบุญสุประวีณ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ