2540.”อันตราย 3 ประการ” จะเกิดขึ้นบนโลก

“อันตราย 3 ประการ”

อันว่าตอนนี้พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้ เป็นมาตามยุคตามสมัย

คนในโลกนี้ คนจะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ คือ 3 ประการ หรือ อันตราย 3 ประการ จะเกิดขึ้นบนโลก


ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

1.ภัยที่เกิดจากมนุษย์ไม่มีจิตใจเมตตากัน โลภะไม่มีความกรุณาช่วยเหลือกัน

2.ภัยเกิดจากมนุษย์ขาดศีลธรรม และด้วยอำนาจโทสะรบราฆ่าฟันกัน

3.ภัยเกิดจากโรคร้าย ติดต่อกันที่ทำให้คนต้องล้มตายจำนวนมาก

เป็นภัยอันตรายหลังกึ่งพุทธกาล


ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร
Cr.SaRaN WiKi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ