2535.ทรมานสมเด็จฯ ให้คลายทิฏฐิด้วยพลังจิต พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม

ทรมานสมเด็จฯ ให้คลายทิฏฐิด้วยพลังจิต

ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ท่านเก่งทั้งบู๊และบุ๋นครบเครื่องเลยทีเดียว ในประวัติท่านพระอาจารย์สิงห์ ท่านปราบพวกไสยศาสตร์ พวกหมอผี พวกมิจฉาทิฏฐิ และพวกใช้พลังจิตอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ มามากต่อมาก

ท่านพระอาจารย์เสาร์ และ ท่านพระอาจารย์มั่น ได้มอบภาระให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ เป็นผู้แก้ทิฏฐิของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ คราวหนึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มีบัญชากับพระเณรว่า “ถ้าเห็นอาจารย์สิงห์มา อย่าให้ใครต้อนรับเด็ดขาด ให้ไล่ตะเพิดเสีย”


สมเด็จพระมหาวีระวงศ์-ติสฺโส-อ้วน

ท่านพระอาจารย์สิงห์ ทราบคําบัญชานี้ดี แต่พอท่านก้าวเข้าไปในวัดจริงๆ ด้วยพลังจิตอันแรงกล้า ในวันนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ออกต้อนรับท่านพระอาจารย์สิงห์ ด้วยตัวท่านเอง ต้อนรับขับสู้เป็นอันดี แล้วยังบริภาษตําหนิพระเณรเป็นการใหญ่

หาว่าไม่ใส่ใจดูแลให้การต้อนรับลูกศิษย์ของท่าน ดูคล้ายกับว่าเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะลืมคําบัญชาของท่านสิ้น

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม

Cr.SaRaN WiKi

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ