2533.คาถาปราบคุณไสย หลวงพ่อโอภาสี

คาถาปราบคุณไสย ของ หลวงพ่อโอภาสี อาศรม บางมด

นะโม 3จบ

นิพพานะสัมปัตตโต ระโต โสสัตตะมะโนสัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานังนิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

หลวงพ่อโอภาสี

เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อโอภาสีท่านใช้ในการปราบพวกคุณไสย บทแรกเป็นบทถอน บทหลังส่งกลับพวกหมอทำคุณไสย

ท่านได้ถ่ายทอดให้หลวงอาน้องชายท่านปรากฏผลดีมากทางนิตยสารโลกทิพย์จึงขอนำมาลงไว้

หลวงพ่อโอภาสี

ที่มา นิตยสารโลกทิพย์

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ