2526.คาถาแคล้วคลาด หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

คาถาแคล้วคลาดของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วัดบ้านไร่ ด่านขุนทด นครราชสีมา

ตั้งนะโมฯ 3 จบ พุทธัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติธัมมัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติสังฆัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติ


หลวงพ่อคูณ-วัดบ้านไร่

ภาวนาทุกคร้ังก่อนออกจากบ้าน ก่อนออกเดินทาง เดินทางปลอด ภัย จากศัตรู สัตว์ร้าย โจร ภัยต่างๆนานา

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ