2506.หลวงปู่แหวนปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงวาระสุดท้าย

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เทศน์หลวงปู่แหวนปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงวาระสุดท้ายไว้ดังนี้

“ดูตัวอย่างหลวงปู่แหวนเพิ่งจะมรณภาพไปเร็วๆ เมื่อเดือนวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม อาจารย์หนูเป็นผู้เฝ้าดูอาการไข้ของท่าน ท่านไม่วุ่นวายอะไรทั้งนั้น ภาวนาอยู่รูปเดียว จิตใจไม่ว้าวุ่นประการใด เป็นเพียงแต่ว่าหายใจมันสั้นไปๆ หายใจไม่ถึงท้อง ถึงกระนั้นจิตใจท่านก็เย็นสบาย ไม่ทุกข์ไม่ร้อน ไม่กระวนกระวาย จนกระทั่งลมหายใจหมดไป

ท่านก็ไม่วุ่นวายอะไร เมื่อลมหายใจหมดแล้ว ยังมีเส้นในคอกระตุกอยู่อีกนิดๆ อาจารย์หนูก็ดูไป ท่านไม่วุ่นวายอะไรทั้งหมด เพราะท่านปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยๆ


หลวงปู่แหวน

เมื่อสมัยเป็นสามเณรก็ปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยนํ้าร้อน นํ้าอุ่น นํ้าเย็น อะไรที่จะอนุเคราะห์ สงเคราะห์ ท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านก็ทําข้อวัตรปฏิบัติ บุญบารมีอันนั้นก็ยืดส่งจนได้อุปสมบทในทางพุทธศาสนา เป็นหลวงพี่หนุ่มเสียก่อน เมื่อได้เป็นหลวงพี่หนุ่มแล้ว ท่านก็ไม่ถอยความเพียรเพียรพยายามมาโดยลําดับ

จนถึงขั้นเป็นท่านพระอาจารย์ พระเถระ จนสุดท้ายเป็นถึงเป็นหลวงปู่เฒ่าจริงๆ อายุได้ 99 ก็ว่าได้ เพราะมันเข้าในขบวน 99 แล้วทีนี้เมื่อมาถึงมรณภัยกรรมฐาน ท่านไม่กลัวแล้ว เพราะได้ทํามา ปฏิบัติมา เป็นจํานวนเกือบจะร้อยปี คิดดูสิมีเวลา บุญกุศลก็ส่งให้ท่านได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงวาระสุดท้าย”

พระธรรมเทศนา: หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

Cr.SaRaN WiKi

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ