2502.คนก่อนจะตายต้องเห็นนิมิตก่อน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

เรื่องที่ ๑๗๓ คนก่อนจะตายต้องเห็นนิมิตก่อน

โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

ตามที่หนังสือโบราณท่านเขียนไว้ “คนก่อนจะตายต้องเห็นนิมิต” สมัยหลวงพ่อปาน ท่านก็เขียนไว้ ท่านบอกว่าลอกมาจากตำรับตำรา ท่านบอกว่า คนก่อนจะตายต้องเห็นนิมิต

คือ ๑) เวลาก่อนจะตาย ถ้าเห็นไฟ กองไฟ หรือดวงไฟ แสดงว่าคนนั้นตายแล้วตรงไปนรกทันที ไม่ผ่านสำนักพระยายมราช

๒) เวลาก่อนจะตาย ถ้าเห็นป่า จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

๓) เวลาก่อนจะตาย ถ้าเห็นก้อนเนื้อ จะเกิดเป็นคน

๔) เวลาก่อนจะตาย ถ้าเห็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล เช่นของที่เราเคยให้ทาน หรือวัดที่เราเคยทำบุญ พระที่เราเคยไหว้จะเป็นพระพุทธรูปก็ตาม พระสงฆ์ก็ตาม เป็นอันว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ ก็จะไปเกิดบนสวรรค์คือไปสู่สุคติตามที่หลวงพ่อปานเขียนมาอย่างนี้

อาตมาไม่ใช่ต้องการพิสูจน์แต่ได้ไปประสบเข้าโดยคาดไม่ถึง นั่นก็คือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อ “จวน” นามสกุลจำไม่ได้ อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลานั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมัยท่านจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เกณฑ์คนไปทำงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องการจะเอาคนงานทั้งหมดเป็นทหารต่อต้านญี่ปุ่น

คุณจวนก็ไปทำงานที่นี่ด้วย เมื่อเลิกสงครามก็เลิกทำงาน กลับมาก็ปรากฏว่าเป็นโรคไข้ ต่อมาก็เป็นวัณโรคคือเป็นโรคฝีในท้อง เป็นโรคปอดวันสุดท้ายของชีวิตของเธอ อาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี พอดีกลับมามีคนเขาบอกว่า “จวนป่วยหนัก” ประมาณ ๔ โมงเย็น อาตมานิมนต์พระไปเป็นเพื่อนอีก ๔ องค์ ที่นำพระไปด้วยก็คิดว่าคนป่วยหนักถ้าเห็นพระอาจจะเป็นมงคลก็ได้

หลวงพ่อปาน

เพราะตามตำราท่านบอกว่า ถ้าเห็นสิ่งที่เป็นกุศลคนนั้นจะไปสวรรค์พอไปถึงคุณจวนก็อาการหนักจริงๆ หายใจช้าๆ แล้วก็เบาลงๆ อาตมาไปนั่งข้างๆ เรียกชื่อ “จวน จำฉันได้ไหม” ท่านเหลียวหน้ามาพยักหน้าตอบว่า “จำได้” เสียงเบามาก จึงถามเธอว่า “เวลานี้เห็นอะไรไหม ไม่ใช่เห็นฉัน มีภาพอะไรลอยข้างหน้าบ้าง”

ท่านก็ตอบว่า “เวลานี้มีภาพไฟลอยข้างหน้า”ท่านก็แสดงอาการหวาดกลัวไฟมาก เมื่อฟังเท่านั้นก็ตกใจ คิดว่าท่าจะไม่ได้การแล้ว นิมิตอย่างนี้ถ้าเห็นตายแล้วไปนรกทันทีก็คิดอะไรไม่ถูกจึงถามว่า “จวน ภาวนาว่า พุทโธ ได้ไหม” เธอส่ายหน้าบอกว่า “คิดไม่ออก”

อาตมาจึงหันไปถามภรรยาท่านว่า “มีสตางค์ไหม” เธอก็ตอบว่า “มี”ก็เลยบอกว่า “ถ้ามีละก็ขอสัก ๒๐ บาทได้ไหม” เธอก็นำธนบัตรใบละ ๒๐ บาทมาให้

อาตมาก็นำไปใส่มือจวน เอามือทั้งสองประกบกันในท่าพนมมือแล้วบอกว่า “จวน เอาอย่างนี้นะ ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ความตายเป็นของเที่ยง เราจะตาย หรือไม่ตายนั้นไม่มีความสำคัญ ตั้งใจทำบุญก็แล้วกันนะ เวลานี้ฉันมาพร้อมกับพระ ๔ องค์ ขอจวนตั้งใจชำระหนี้สงฆ์


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ให้คิดว่าของต่างๆ ในวัดทั้งหลายที่มีพระสงฆ์ก็ดี หรือไม่มีพระสงฆ์ก็ดี เป็นวัดร้างมีพระพุทธรูปก็ดี หรือเป็นวัดร้างไม่มีพระพุทธรูปก็ดี หรือเป็นที่ธรณีสงฆ์ ไม่มีสภาพเป็นวัดก็ตาม เราไปนำอะไรมาจากที่นั่นก็ตาม จะเป็นของหนักก็ดี ของเบาก็ดี ของน้อยก็ตาม ของมากก็ตาม มีค่ามากก็ตาม มีค่าน้อยก็ตาม ขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงิน ๒๐ บาท”

ท่านก็พูดเบาๆ ตามแล้วก็น้อมทำท่าผงกศีรษะนิดหน่อย ก็เลยบอกพระ ๔ องค์ว่า “คุณทั้งหลายถ้าเห็นชอบให้ สาธุ พร้อมกันนะ”พระทั้งหลายก็ “สาธุ” พร้อมกัน พอพระสงฆ์สาธุพร้อมกัน รู้สึกว่าจิตใจของท่านสดชื่นขึ้นมามาก ถามว่า “จวน เวลานี้เห็นภาพอะไร ไฟหายไปแล้วหรือยัง”ท่านก็ตอบ “ไฟหายไปแล้ว”ถามว่า “เห็นภาพอะไร”ท่านบอก “เห็นภาพพระประธานในพระอุโบสถวัดบางนมโค”

เพราะว่าท่านเคยบวชที่วัดบางนมโคและก็ไปทำวัตรเป็นประจำถามว่า “เห็นชัดไหม”ท่านก็บอก “เห็นชัด อยู่ใกล้มาก”เลยบอกว่า “จวน นึกในใจก็ได้นะ ออกเสียงมันจะเหนื่อย นึกภาวนาในใจว่า พุทโธ” แทนที่ท่านจะนึกในใจกลับออกเสียงว่า “พุทโธๆ ๆ ๆ” เบาๆ ว่าไปสัก ๓-๔ ครั้ง รู้สึกว่าหายใจเบาลงแต่ว่ามีเสียงเล็กน้อยถามว่า “จวน เวลานี้เห็นพระไหม”ท่านตอบว่า “เห็นพระ” ถามว่า “ชัดขึ้นไหม” ท่านก็ตอบว่า “ชัดเจนแจ่มใสมาก สุกสว่างใหญ่กว่าเดิมมาก”

เลยบอกว่า “ถ้าอย่างนั้น นึกถึงพระเป็นที่พึ่งนะ นึกถึงว่าเวลานี้เราอยู่กับพระพุทธเจ้า ภาพที่เห็นคือภาพพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านมาสงเคราะห์ จะหายจากโรค ถ้าจำเป็นต้องตายก็ไปสวรรค์” ท่านยิ้มนิดหนึ่งแล้วบอกว่า “พอพูดจบก็มีวิมานลอยมาอยู่ข้างหน้า พระท่านก็ชี้บอกว่า วิมานนี้เป็นของเธอ” จึงถามว่า “เวลานี้ต้องการอยู่บ้านหรือต้องการอยู่วิมาน”ท่านก็ตอบเบาๆ ว่า “ต้องการวิมานครับ”

ก็ไม่ต้องรบกวนให้เหนื่อยต่อไปจึงบอกว่า “ตั้งใจไปวิมานนะ ภาวนาว่า พุทโธ”ท่านก็ภาวนาเบาๆ ว่า “พุทโธๆ ๆ ๆ”ในที่สุดก็เงียบไปพร้อมกับคำภาวนาและลมหายใจเข้าออกรวมความว่าท่านตายคู่กับพุทโธ

เป็นอันว่า นิมิตเครื่องหมายมีจริง อาตมาพบมาเองหลายสิบราย และวิธีแก้ก็มีวิธีเดียวคือวิธีนี้ เพราะว่าเวลานั้นอย่างอื่นมันแก้กันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินชำระหนี้สงฆ์ ถ้าบังเอิญเขาไม่เป็นหนี้สงฆ์ ก็เป็นสังฆทานและวิหารทาน รวมความว่าเป็นบุญใหญ่ที่เขาจะพึงได้รับเป็นอันว่ามนุษย์เราที่ตาย ทุกคนจะเห็นนิมิตก่อน แต่ว่านิมิตที่ดีและถูกตัดรอนเพราะกฎของกรรมก็มี..”

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ