2497.”วิธีล้างบาปในทางพุทธศาสนา”

“วิธีล้างบาปในทางพุทธศาสนา”

วิธีที่เราล้างบาปล้างกรรม จะล้างเหมือนคริสเตียนเขาไม่ได้ เราจะล้างบาปล้างกรรมไม่มีที่อื่น เราต้องรักษาศีล สมาธิ ภาวนา นี่แหละล้างบาปล้างกรรม


หลวงปู่ฝั้น

คือ รักษาศีล เราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งหลาย ทั้งหมดแล้ว ไม่มีบาปไม่มีกรรมนั่งสมาธิแล้ว จิตของเราไม่ได้ก่อภพก่อชาติ จิตของเรานิ่งอยู่มันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไร มันวางเฉยอยู่ มันก็หมดบาปหมดกรรม หมดตรงนั่นแหละ


หลวงปู่ฝั้น

ไม่ใช่หมดที่อื่นคือจิตเราไม่มีกรรม กรรมทั้งหลายก็ไม่มี จิตของเราไม่มีความชั่ว ความชั่วทั้งหลายก็ไม่มี จิตของเราไม่ทุกข์ ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่อยาก ความอยากทั้งหลายก็ไม่มี

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ