2494.ขายเหล้าบาปไหม? หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

เรื่อง.*ขายเหล้าบาปไหม? *

หลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ~หลวงพ่อฤาษีลิงดำ..ตอบปัญหาธรรม

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ..~ อยากจะถามว่า คนที่ขายเหล้าแล้วคนขายไม่ได้กิน อย่างนี้ เป็นการค้า คนขายนี่บาปไหมครับ.. หลวงพ่อ.?

หลวงพ่อฯ : คำว่า บาป แปลว่าอะไร.?

ผู้ถาม : บาปนี่.. “ชั่ว” ครับ..

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อฯ : บาปนี่ชั่ว ขายได้สตางค์ชั่วยังไง..~ รวย.. ความประพฤติ เขายังไม่ชั่ว แค่ขายอย่างเดียว ความประพฤติ ก็ว่าอีกส่วนหนึ่งต่างหาก.

ผู้ถาม : แต่ว่าสิ่งที่ขายนี่.. ทำให้คนที่ซื้อไปเป็นโทษ นี่ครับ.หลวงพ่อฯ : ช่างมันปะไร.. รู้แล้วเสือกซื้อไปทำไม..!

ผู้ถาม : ตกลงไม่บาปใช่ไหมครับ.?

หลวงพ่อฯ : จะบาปยังไง.. ~ คือ พระพุทธเจ้าทรงปรับว่าเป็น “มิจฉาวาณิชชา” เป็นการค้าที่ไม่สมควร เราจะไปพูดเกินพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ ใช่ไหม..~ อย่างขายปืนนี่ เราเป็นคนขายอาวุธ คนขายอาวุธไม่ได้บอกว่า.. เจ้าจงไปยิงคนนั้นนะ.. มันเรื่องเขา จะต้องมีการป้องกันตัวของเขาอย่างหนึ่งนะ*

การขายอาวุธ อย่างหนึ่งนะ การขายสุราเมรัย อย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็น “มิจฉาวาณิชชา” อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรจะค้าขาย. ~ แค่แนะนำ ไม่ใช่บาป ยังปรับโทษเขาไม่ได้เลย มันต้องดูเหตุดูผล ว่ามันเป็นโทษได้ยังไง การค้าเขาไม่ได้กิน คนค้าเหล้าไม่ได้เมาเหล้านี่ ใช่ไหม.. * จะต้องดูจุดตรงไปตรงมา ธรรมะนี่ต้องตรงไปตรงมานะ.

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

( จากหนังสือ *หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม* ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐ ของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี..คัดลอกโดย ยุพยง พัฒนเจริญ )

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ