2481.คาถาสะท้อนกลับ หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล

คาถาสะท้อนกลับ

เป็นคาถาของหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล พระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์

พุทโธ อะระหัง พุทธังรักษา ผู้คนทั้งหลายคิดร้ายตัวข้า ฯ อนัตตา สูญเปล่า

ธัมโม อะระหัง ธัมมังรักษา ฝูงสัตว์ทั้งหลายคิดร้ายตัวข้า ฯ อนัตตา สูญเปล่า

สังโฆ อะระหัง สังฆังรักษา ฝูงผีทั้งหลายคิดร้ายตัวข้า ฯ อนัตตาสูญเปล่า

ภาวนาประจำคนคิดร้ายจะฉิบหายตายโหงไปเอง สิ่งที่ทำร้ายเราจะสูญเปล่า ขอบารมีหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ