2471. ไม่มีเงินก็ทำบุญได้

ไม่มีเงิน ก็ทำบุญได้

ครั้งแรกที่ผู้เขียนได้ไปกราบหลวงปู่ดู่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ครั้งนั้น จำได้ว่าผู้เขียนและเพื่อนๆ ได้ซื้อดอกบัวไปถวายท่านด้วย ท่านรับและนำไปบูชาพระพุทธรูป จากนั้น ท่านได้ให้โอวาทว่า “พวกแกยังเป็นนักเรียน นักศึกษา ยังต้องแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่ คราวหน้าอย่าไปเสียเงินเสียทองซื้อดอกไม้มาถวาย ระหว่างทางมาวัด หากเห็นสระบัวที่ไหน ก็ให้ตั้งจิตนึกน้อมเอาดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ก็ใช้ได้แล้ว”

หลวงปู่ดู่

ต่อมาภายหลัง หลวงปู่ยังแนะนำวิธีหาบุญแบบง่ายๆ เพิ่มเติมซึ่งล้วนไม่ต้องใช้เงิน สามารถทำได้ทั้งวัน คือ ตื่นเช้ามา ขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำก็ให้ว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ” ก่อนจะกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวพระ ออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขาทำความดี เป็นต้นว่า ใส่บาตรพระ จูงคนแก่ข้ามถนน ฯลฯ ก็ให้นึกโมทนากับเขา เห็นดอกไม้ที่ใส่กระจาดวางขายอยู่ หรือดอกบัวในสระข้างทาง ก็ให้นึกอธิษฐานถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยโดยว่า “พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ”

หลวงปู่ดู่

แล้วต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ค้าขายดอกไม้และรุกขเทวาที่ดูแลสระบัวนั้นด้วย ตอนเย็นนั่งรถกลับบ้าน เห็นไฟส่องสว่างข้างทางก็ให้นึกน้อมบูชาพระรัตนตรัยโดยว่า “โอมอัคคีไฟฟ้า พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา” กลับมาบ้าน ก่อนนอนก็นั่งสมาธิ เอนตัวนอนลงก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาไตรสรณาคมน์จนหลับ ตื่นขึ้นมาก็บริกรรมภาวนาต่ออีก เหล่านี้ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้น

ที่มา หนังสือไตรรัตน์

แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ