2415.คาถาปลุกยันต์ตระกร้อ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

คาถาปลุกยันต์ตระกร้อ
ของหลวงพ่อสุด วัดกาหลง

(นะโม3จบ)

อรหังพุทโธ นะอุตตะรัง ปิตตุ อุปิดตัง อรหังพุทธะสังมิ นะมะพะทะ อรหังพุทธะสังมิ กะระมะทะ อรหังพุทธะสังมิกิริมิทิ อรหังพุทธะสังมิ จะภะกะสะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุทธัง อัทโธ โธอุด ธังอัด นะอุตตะรังวา ปฏิฆาตายะ นะอุตตะรัง

คาถานี้ประกอบด้วยคาถาหลายๆบทรวมกัน ดังนี้
1.นะอุตตะรัง เป็นคาถามหาอุตม์
2.พุทธะสังมิ คือหัวใจไตรสรณคม โดยพุทธ ย่อมาจาก พุทธัง ธะ ย่อมาจากธัมมัง สัง ย่อมาจากสังฆัง มิ ย่อมาจาก สรณังคัจฉามิ
3.นะมะพะทะ เป็นคาถาหัวใจธาตุทั้งสี่(ดินน้ำลมไฟ)
4.กะระมะทะ,กิริมิทิ เป็นคาถาหัวใจสี่เกลอ(สังวาลย์เพชร)
5.จะภะกะสะ เป็นคาถาหัวใจธาตุกรณีย์
โดย จะ ย่อมาจาก จะทะทุชชนะคัง แปลเป็นไทยว่า ไม่คบคนพาล
ภะ ย่อมาจาก ภะชะสาธุสะมาคะตัง แปลเป็นไทยว่า คบบัณฑิตเป็นมิตร
กะ ย่อมาจาก กะระปุญญะมโหรัตตัง แปลเป็นไทยว่า หมั่นสร้างบุญกุศลทั้งในกลางวันและกลางคืน
สะ ย่อมาจาก สะระนิจจะมะนิจจะตัง แปลเป็นไทยว่า จงพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารเป็นนิจ
6.อุทธัง อัทโธ เป็นคาถามหาอุด ที่ย่อมาจากพระคาถาพระอภิธรรม7ตำนาน แล้วท่องถอนเน้น “โธอุด ธังอัท”อีกครั้ง
7.ปฏิฆาตายะ มาจากพระอภิธรรมเจ็ดตำนาน แปลเป็นไทยว่า ให้ยึดมั่นในศีลธรรม

หลวงพ่อสุด สิรินธโร นำคาถาเหล่านี้ผูกเป็นยันต์ตระกร้อที่นอกจากจะให้อานุภาพทางอยู่ยงคงกระพันทั้งจากไฟก็ดี จากปืนจากมีดก็ดีมิระคายเลยแล้ว อักขระแต่ละบทยังแอบแฝงข้อคิดธรรมะไว้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามคำแปลของพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ อำนาจของพระเครื่องก็จะยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์ได้ และไม่ต้องมีจุดจบแบบ”นายกรประเสริฐ ช่างเขียน”หรือ”ตี๋ใหญ่”จอมโจรนามกระฉ่อนที่ถูกตำรวจวิสามัญ

ขอบคุณท่านเจ้าของเรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ