2410.พุทโธพาเราไปได้แค่ไหน

พุทโธพาเราไปได้แค่ไหน

โยม : หลวงปู่ครับ ผมได้ยินมาว่าพุทโธพาเราไปได้ แค่พรหม ไม่สามารถไปนิพพานได้นี่ ถูกต้องไหมครับ

หลวงปู่ : คุณดูนั้น (ท่านชี้มือไปที่ต้นสะเดา) คุณว่าต้นมะขามที่ขึ้นอยู่ ข้างต้นสะเดา มันจะกลายเป็นต้นสะเดาได้ไหมหล่ะ

โยม : ไม่ได้ครับหลวงปู่

หลวงปู่ : หือ ไม่ได้เหรอ เอาใหม่นะ ถ้าต้นมะขามออกใบ ออกดอก ออกผล แล้วร่วงหล่นลงมาที่โคนของต้นสะเดา ย่อยสลาย เป็นธาตุอาหารในดิน

รากของต้นสะเดา ก็ดูดเอา ปุ๋ยนั้นไปหล่อเลี้ยงลำต้น ออกเป็นใบ ดอก ผล ผลก็ตกลงมาเป็น ต้นสะเดาเล็กๆ หลวงปู่ถามคุณอีกครั้งว่า มะขามกลายเป็นสะเดาได้ไหม

โยม : ได้ครับผมหลวงปู่

หลวงปู่ : เออ พุทโธ ที่คุณว่า ไม่พาคุณไปนิพพานเหรอ
แต่คุณต้องอาศัยพุทโธ พาคุณไปนิพพาน
นิพพานหน่ะ ประตูไม่กว้างนะและก็ไม่แคบ
พอดีตัวคุณเลยหล่ะ

คุณจะเอาอย่างอื่นเข้าไปด้วยไม่ได้ บุญก็เข้าไม่ได้ บาปก็เข้าไม่ได้ ศีลก็เข้าไม่ได้ ธรรมก็เข้าไม่ได้ พุทโธก็เข้าไม่ได้ คุณต้องทิ้งหมด ทั้งดีทั้งชั่ว

เข้าไปแค่ตัวคุณคนเดียว พุทโธ เป็นบาทเป็นฐาน เป็นสมถะที่เข้าสู่วิปัสสนา

วิปัสสนาตัวปัญญานั้น ถึงจะพาคุณ ตัดกิเลสได้ แต่วิปัสนาของคุณต้องอาศัยพุทโธ (อาศัยสมถะ)

วิปัสนาเป็นรถ สมถะเป็นน้ำมัน รถที่ขาดน้ำมัน มันจะวิ่งไหมหล่ะ

พองหนอ ยุบหนอก็ดี นะ มะ พะ ธะ ก็ดี สัมมาอรหังก็ดี ล้วนแต่เป็นปุ๋ยให้ พระนิพพาน เหมือนกันหมด เหมือนต้นมะขามที่กลายเป็นสะเดานั้นไง เข้าใจนะ

เมตตาธรรม หลวงปู่ไดโนเสาร์
แอพเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ