2408.คาถาบูชาและวิธีบูชา​หลวงปู่หมุน​ ดังนี้ครับ

คาถาบูชาและวิธีบูชา​หลวงปู่หมุน​ ดังนี้ครับ

ในการบูชาครั้งแรกให้จัดหาหมากพลู พร้อมทั้งพวงมาลัยมะลิสดมาบูชาเพื่อขอความสวัสดิมงคล มีความสมบูรณ์พูลสุขคุ้มครองลูกหลานให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม มีโชคมีลาภ เป็นมหานิยมขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป

ก่อนจุดธูปบูชาหลวงปู่หมุน ให้นำธูป 9 ดอก มากำไว้ในมือเพื่อเสกธูปด้วยมนต์จินดามณีเรียกทรัยพ์

มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา ปุบผังวา เทวี วา ราชาวาเศรษฐีวา สะมะโณวา พรหมาโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา พานิชชาวา เอหิเอหิ ปูชิตา อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

ว่า 7 จบ และอธิฐานตามความปรารถนาจากนั้งพึงสวดมนต์ด้วยบทจินดามณีมนต์เพื่อเรียกโชคลาภ การค้าขายดีเจริญรุ่งเรือง มีเมตตามหานิยมในตัวเองด้วยบทคาถานี้พระคาถาจินดามณีเรียกหัวใจคน

อิติปิโส ภควา ฯลฯ พุทโธ ภควาติ พุทธัง ปูเชมิฯ
สวากขาโต ฯลฯ วิญญูหีติ สังฆังปูเชมิ ฯ

พุทโธ นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตาจะมหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมณี พราหมณี พราหมณา ทาสี ทาสาสัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะสุขัง จะมหาลาภัง ภวันตุเม สัพพะโกรธังวินาสสันติฯ
.ต่อไปก็ขึ้นด้วย ธัมโม นะเมตตา…พระคาถาขอนิมิตโชคลาภจากหลวงปู่

นะมะพะทะ อิติอะระหัง อุทะปาทิยานัง พุทธะนิมิตตัง อุปปันนัง โหติฯ
พระคาถานี้ใช้ภาวนาให้เห็นเป็นตัวเลขหรือนิมิตมาบังเกิดให้ปรากฏในจักขุทวาร มโนทวารถ้าหากไม่มาปรากฏให้เห็นก็จะฝันเห็นหรือจะอธิฐานภาวนาขอนิมิตก็ได้ตามความปรารถนา
สัพพะสุขัง จะมหาลาภัง ภวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติฯ
สังโฆ นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตาจะมหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา
จากนั้นก่อนนอนให้ระลึกถึงลป.หมุนและบูรพาจารย์ของท่านแล้วภาวนาไปจนกว่าจะหลับ ดังนี้
พุทโธ พระอะระหัง พุทธะนิมิตตัง อิติฯ

คาถาบูชาแหวนนิ้วเพชรพระอิศวรพิธีเสาร์ห้าบูชาครูวัดสุทัศน์
แหวนปลอกมีดโบราณเนื้อนวโลหะเต็มสูตรบรมครูโดยสร้างจากชนวนพระรูปหล่อพิมพ์เบ้าทุบ
อหังปิสาโธ อหังปริโจโร ปริสาโธติฯ

ที่มา​ ศิษย์​มีครู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ