2327.เสียงทิพย์…มโหรี…เทวดา หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

เสียงทิพย์…มโหรี…เทวดา

(เหตุการณ์ ปี ๒๕๑๔ ที่…วัดป่าสัมมานุสรณ์)

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร เล่าเรื่องตอนท่านพรรษาที่ ๑๐ ไปปฏิบัติอยู่กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๔ ก่อนที่หลวงปู่ชอบท่านจะอาพาธ เดินไม่ได้ ซึ่งเหตุการณ์วันที่หลวงปู่ชอบ ท่านเกิดเส้นเลือดในสมองตีบ จนเป็นเหตุทำให้องค์ท่าน เกิดอาการวูบ ที่ศาลาหลังเก่า วัดป่าสัมมานุสรณ์ วันนั้นหลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านก็อยู่กับหลวงปู่ชอบ และท่านก็เป็นพระองค์แรก ที่เข้ามาประคองหลวงปู่ชอบเอาไว้

เหตุการณ์ “ เสียงมโหรีเทวดา ” เป็นเหตุการณ์หนึ่ง ที่หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร ท่านไปปฏิบัติอยู่กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ช่วงนอกพรรษาปี ๒๕๑๔ ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หลวงพ่อประสิทธิ์ ท่านว่า “ หลวงปู่ชอบ ท่านชอบฟังเสียงลำเสียงแคน ของพวกเทวดา หลวงปู่ชอบท่านบอกเราว่า เสียงพิณแคนฆ้องกลองของเทวดานี่ มันม่วนกว่าเสียงมโหรี ที่มนุษย์เราบรรเลงเสียอีก หลวงปู่ชอบ ท่านถามเรา โบ้ยสิทธิ์ๆ…เวลาภาวนา ท่านเคยได้ยินเสียงพิณแคนเทวดา เขามาแสดงให้ท่านฟังจักเทื่อบ่(สักครั้งไหม)ตอนนั้น เราก็บอกท่านว่า ข้าน้อยยังบ่เคยได้ยินสักครั้ง ขอรับ ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ หลวงปู่ชอบว่า ถ้าท่านสิทธิ์อยากได้ยินเสียงมโหรีปี่พาทย์ ของพวกเทวดาพญานาค เวลาภาวนากะให้ท่านแผ่เมตตา ให้พวกนี่อยู่เรื่อยๆ ถ้าพวกเขาออนซอนสะออนบุญกับท่านแล้ว เขากะจะพากันมาแสดงให้ท่านได้ฟังเอง ถ้าได้ยินเสียงทิพย์พวกนี่แล้ว กะให้ท่านฟังเอาเป็นธรรมเด้อ ของทิพย์นี่ มันละเอียดคักแท้ๆเด้อโบ้ย เบิ่ง(ดู)ฟังให้เป็นธรรมมันจั่งสิ บ่ทำให้จิตเฮาหลง ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ หลายวันต่อมา เราเดินจงกรรมอยู่ข้างศาลาหลังเก่า วัดป่าสัมมานุสรณ์ เพื่อรอเวลาสามทุ่ม จะเข้าไปนวดเส้นถวายหลวงปู่ชอบ เจ้าของเดินจงกรมอยู่ เราก็คิดถึงคำพูดหลวงปู่ชอบ ท่านบอกเรื่อง เสียงทิพย์มโหรีเทวดา เราก็เลยแผ่เมตตา ให้กับพวกเทวดาพญานาค ที่อยู่ในนั่นและที่ใดๆในไตรโลกนี้ เราระลึกในจิตเจ้าของว่า ถ้าเทวดาพญาทั้งหลายได้รับบุญ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี่ ขอเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย จงพากันอนุโมทนา เอาในบุญอันนี้เถิด ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ หลังอธิฐานจิต แผ่บุญออกไปจากใจเจ้าของแล้ว เราก็เดินจงกรมต่อ พอเราเดินไปได้ไม่ถึงยี่สิบนาที หูเราก็ได้ยินเสียงพิณแคน ฆ้องกลอง ดังมาจากทางฝั่ง “ ห้วยแม่น้ำสวย ” ที่หลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ เสียงมโหรีอันนี่ มันดังอีหลี(มันดังจริงๆ)ปานกับว่า คนเป็นพันพากัน แห่ขันหมากเศรษฐี ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ เสียงเถิดเทิงมโหรีอันนี่ ดังมาจากทางกุฏิหลวงปู่ชอบ ออกมาทางศาลาหลังเก่า ที่เราเดินจงกรมอยู่ พอมาถึงศาลาแล้ว เสียงพวกนี่กะหายไป เราสงสัยกะเลยออกจากทางจงกรม มาดูที่ศาลา มันกะบ่มีอีหยังเด้ล่ะ บ่มีผู้มีคน บ่มีเสียงดนตรีมโหรี ตามที่เราได้ยินมา เราก็คิด เอ.! มันกะคือทรงเป็นแปลกๆในใจเจ้าของอยู่ว่ะ ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ พอเรากลับไปเดินจงกรมต่ออีก เราเดินจงกรมไปบ่ทันได้ถึงห้านาที เสียงพิณแคนฆ้องกลองมโหรีอันนี่ มันกะดังขึ้นมาอีกรอบ เสียงมันดังเที่ยวนี่ มันดังแห่ไปทางกุฏิไม้สับฟาก ที่หลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ แล้วเสียงแห่อันนี่มันกะไปดับอยู่นั่น บ่มีเสียงอีหยังแปลกๆ เกิดขึ้นมาอีก ”

ตนเองถาม แล้วเรื่องนี้ หลวงพ่อได้เรียนถามหลวงปู่ชอบไหม ว่าคืออะไร

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ เจ้าของยังบ่ทันได้ถาม หลวงปู่ชอบท่านว่าขึ้นมาก่อน ตอนนวดเส้นถวายหลวงปู่ชอบ ท่านถามเรา โบ้ยสิทธิ์..ตอนหัวค่ำนี่ ท่านได้ยินเสียงแห่มโหรีบ่ เราบอกท่าน ตอนข้าน้อยเดินจงกรมอยู่ ข้าน้อยได้ยินเสียงแห่มโหรีดังมาจากทางฟากห้วยน้ำสวย ที่ครูบาอาจารย์อยู่ เสียงนี่มันกะมาดับเอาอยู่ที่ศาลา แล้วมันก็ดังขึ้นมาอีก จากทางศาลา มาทางกุฏิที่ ครูบาอาจารย์พักอยู่ ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ หลวงปู่ชอบท่านบอก เมื่อตอนหัวค่ำทุ่มกว่าๆ พญานาคอยู่น้ำสวย เขาพากันมาหาเฮา เขามาบอกเฮาว่า พวกเขาได้บุญจากที่ท่านสิทธิ์ แผ่เมตตาอุทิศบุญภาวนา ให้กับพวกเขา

บุญศีลพรตภาวนานี่ เป็นบุญใหญ่ เห็นผลเร็วกว่าบุญทานวัตถุ พวกเขาดีใจหลาย ที่ได้บุญอันนี้กับท่าน เขาเลยพากันแห่มาอนุโทนา ขอบบุญ ขอบคุณกับท่าน เสียงที่ท่านสิทธิ์ได้ยิน เขาตีฆ้องกลองดีดพิณเป่าแคนนี่กะคือเสียงอนุโมทนายินดี อีกอย่างหนึ่ง ของพวกเทพเทวดาเขา ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ หลวงปู่ชอบบอกเรา นี่แหละ ผลของดอกเบี้ยทางธรรมผู้ปฏิบัติ ธรรมอันใดลึกตื้นหนาบาง ในพระศาสนานี่ มันกะออกมาจากจิตผู้รู้ดวงเดียวนี่เท่านั่น อยากฮู้อยากเห็นอันใดในธรรมกะ ให้ท่านตั้งใจปฏิบัติเอาโบ้ย ครูอาจารย์ท่าน ก็บอกเรามาแบบนี่ เราไปได้ยินเสียงทิพย์มโหรีเทวดาครั้งแรก เรากะไปได้ยินตอนไปปฏิบัติ อยู่กับหลวงปู่ชอบ ที่บ้านโคกมน นั่นแหละ ”

หลวงพ่อประสิทธิ์ “ หลวงปู่อ่อน ท่านเคยบอกเรา อาจารย์ชอบนี่หนา กลางคืน ท่านมักจะชอบฟังมโหรี เสียงลำกลอนทิพย์ เราก็มาประจักษ์ใจแก่เจ้าของ ตอนมาอยู่กับครูอาจารย์ชอบ อยู่บ้านโคกมนนี่ล่ะ

ครูอาจารย์ชอบนี่ เพิ่นเป็นคนที่มีวาสนาธรรมแปลกๆพิสดาร หาได้ยากในกึ่งพุทธกาล วันที่หลวงปู่ชอบท่านมาเมตตาวัดป่าหมู่ใหม่ พระอินทร์กับเทวดา ก็ตามท่านมา พญานาคน้ำแตง น้ำงัด ก็พากันขึ้นมาหาท่าน พวกพญานาคพากันแต่งขันสะหลุง แห่สะล้อซอซึงเป็นพันๆตน เข้ามาทางหน้าวัดป่าหมู่ใหม่ ปานว่าจะมาตานสลาก บุญปอยหลวง ”

หมายเหตุ

๑ “ แม่น้ำสวย ” เป็นสายน้ำ ที่มีต้นกำเนิดมาจากทางอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผ่านมาทางบ้านโคกมน แล้วไหลลงไปบรรจบกันกัน “ แม่น้ำปวน ” ที่หน้าวัดป่าโคกมน หลวงปู่ชอบ ท่านสร้างวัดขึ้นสามวัด โดยการอาศัยแม่น้ำสวยเป็นหลัก คือ ๑.วัดป่าท่าสวย ๒.วัดป่าสัมมานุสรณ์ ๓.วัดป่าโคกมน

๒. คำว่า “ โบ้ย ” เป็นภาษาไทเลยแปลว่า “ ไอ้หนู ” หลวงปู่ชอบ เวลาเรียกลูกศิษย์ ที่สนิทท่านจะเรียกว่า “ โบ้ย ” แล้วก็จะต่อด้วยชื่อ ของพระเณรองค์นั้น ยกตัวอย่างเช่น เวลาองค์ท่านเรียกหลวงพ่อประสิทธิ์ว่า “ โบ้ยสิทธิ์ ” เป็นต้น

ธรรมะประวัติ : หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เขียนบันทึกธรรมโดย…ครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท(๒๕๔๔)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ