2311.ความหมายในมนต์จินดามณี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

 #พระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกวย

“นะ สิวัง พรหมา มะอะอุ”

“นะ” หมายถึง พระคาถา พระยันต์ ทั้ง๑๐๘

“สิวัง” หมายถึง พระอินทร์ เจ้าผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวง

“พรหมา” หมายถึง เทพยดาในชั้นพรหม

“มะ อะ อุ” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
รวมเป็นพระรัตนตรัย

พระคาถา “นะสิวังพรหมา มะอะอุ”
เมื่อนำมาท่องภาวนาเป็นอารมณ์ จึงนำมาซึ่ง โชคลาภ ความสำเร็จ เป็นที่รักของคนและเทพเทวดา ทั้งหลาย

#คาถามนต์จินดามณี ฉบับ​ หลวงพ่อกวย
#บทเต็ม ( บูชาครู )

ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ
อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม
จินดามณี สะหะโกฏิ สัตตังเทวานัง
มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง
สะมณีจิตตัง บุตรีจิตตัง อาคัจเฉยหิ
ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ มณีจินดา
ปัญจะทานัง ทาสาโกมัง ทาสีโกมัง
ปิลันทัสสะ นะมามิหัง

สัพเพชะนา พะหูชะนา มหาจินดา เอหิพุทธัง
ปิยินซียัง เทวะมานุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง
ปิยินซียัง นะมามิหัง

พุทโธโส ภะคะวา ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆโส ภะคะวา
อินทะสะเหน่หา พรหมมะสะเหน่หา อิตถีสะเหน่หา
ราชาเทวี มณีรักขัง ปิยังมะมะ พุทธะสังมิ นะชาลีติ
พระอะระหัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเม.

บทย่อ ” นะ สิ วัง พรหมมา มะ อะ อุ “

ซึ่งได้ตีค่าไว้ 1,000 ตำลึงทอง ใช้ภาวานาหาลาภ ภาวนาค้าขาย ใช้ภาวนาคู่กับสมเด็จหลวงพ่อทุกแบบ หลวงพ่อได้ใช้คาถานี้ลงในผ้ายันต์พัดโบกผืนใหญ่ของวัด ท่านลงว่า “นะสิวัง พรหมมามะอะอุ จิตตัง มานิมามา”

#ตำนานพระคาถาจินดามณี

ตามตำนานเล่าว่า นางยักษ์ตนหนึ่ง ชื่อว่านางพันธุรัต ผู้เป็นยักษ์แต่แปลงกายเป็นมนุษย์ และเป็นผู้เลี้ยงดู พระสังข์ ตั้งแต่แบเบาะ ซึ่งถือเป็นแม่เลี้ยงก็ว่าได้ อยู่มาวันหนึ่ง พระสังข์ทราบความจริง คิดหลบหนีเพื่อสืบหานางจันทร์เทวี แม่ที่แท้จริง

เมื่อนางยักษ์กลับจากข้างนอก ก็ไม่พบพระสังข์ จึงเหาะตามหาพระสังข์ อ้อนวอนอย่างไร พระสังข์ก็ไม่กลับถ้ำที่อยู่ นางจึงร้องไห้ จนตรอมใจจนตาย และก่อนตายนางพันธุรัต ได้เขียนมนต์คาถาเรียกเนื้อ เรียกปลา หรือที่เรียกว่ามนต์จินดามณี ไว้ที่ก้อนหินเชิงเขาหน่อ นั่นคือจุดเริ่มต้นปฐมเหตุ ที่ครูบาอาจารย์แต่โบราณ ท่านสร้างเครื่องราง วัตถุมงคล เพราะมนต์เรียกเนื้อเรียกปลานี้ มีคุณทางด้านเรียกโชคลาภ วาสนา

ที่มา​ เล่า​ เรื่อง​ พระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ