2304.พระอรหันต์ ที่หลวงพ่อเปลี่ยนฯ มั่นใจ

พระอรหันต์ ที่หลวงพ่อเปลี่ยนฯ มั่นใจมี…หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่สิม หลวงปู่ชอบ หลวงปู่หลุย หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ดูลย์”

》”นับถือครูบาอาจารย์อยู่หลายองค์อยู่ แต่ถ้าพูดไปแล้วมันผิดจากหลัก พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พูดถ้าว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แม้ตนเองสำเร็จก็ห้ามไม่ให้พูด

หลักพระศาสนาท่านห้ามไม่ให้พูดเพราะอวดอุตริมนุสธรรม ต้องลงโทษหนัก ของพระก็คือปราชิกถ้าพูดแล้ว ให้ดูเอาเองให้พิจารณาเอาเอง การประพฤติปฏิบัติของแต่ละองค์ว่าปฏิบัติละกิเลส ผู้ใดจะละได้กว่ากัน

บางองค์นะโยมคลุมจีวรก็ไม่สวย นุ่งสบงก็ไม่สวย ขณะปฏิบัติเดินโคลงเคลงมันก็ไม่น่าที่โยมจะเลื่อมใสเวลามรณภาพไปเผา ๑๒ วัน กลายเป็นพระธาตุเลย อัฐิของท่าน ไม่รู้ว่าท่านสำเร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ อย่างนี้ก็มี บางองค์ก็เรียบร้อย ปฏิบัติเรียบร้อย มันเป็นกิริยามารยาท ก็ดูยาก ต้องดูทางความละ

ต้องอยู่กับแต่ละองค์ว่าท่านละขันธ์ ๕ ได้ไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่านปล่อยได้ดีไหม เราจะน่าเลื่อมใสว่าองค์นี้ปล่อยเก่ง ละได้เก่ง องค์นี้คงจะหลุดพ้น นึกในใจอย่างนั้น ทีนี้ บางองค์ท่านก็ดุ

โยมต้องดูดีๆ ท่านดุด้วยความเมตตาเหมือนพ่อแม่ด่าลูกนะ แท้จริงท่านละอยู่ ถามดูพ่อแม่นี้รักลูกนะ มันไม่ดีก็ด่าเลยใช่ไหม บางที่ด่าหยาบๆ เลย ทีนี้ พระบางองค์ท่านก็รักลูกศิษย์ บางองค์นี้ดุเลย แต่เวลาลูกศิษย์ป่วย เอาขึ้นเครื่องบินไปเช็คร่างกายเลย ท่านมีเมตตาดูแลอย่างดีเลย อย่างนี้ก็มี นั่นดูกันยาก

แต่ด่าแล้วยิ้มด้วยเหมือนหลวงปู่ตื้อ ด่าแล้วหัวเราะเป็นพระที่พ้นทุกข์แล้ว ท่านด่าพระ ด่าเก่งเหมือนกัน กราบไม่ทันเสร็จเลยบางองค์นี้ด่าแล้ว เงยหน้าขึ้นมายิ้มใส่หน้า แน่จริงด่าแล้วอย่าให้โกรธ ท่านทดลองจิตใจเฉยๆ ว่าบำเพ็ญมานี้แข็งแกร่งแค่ไหน ละอะไรได้บ้าง พอรู้ละได้มองหน้ากันท่านก็ยิ้ม เลิกด่าแล้ว มันเป็นอย่างนี้

เหตุฉะนั้น พระไม่ว่ามหานิกาย ไม่ว่าธรรมยุติ ไม่ว่าญาติโยม ญาติโยมนี้อาตมาให้สังเกตว่าถ้าบรรลุธรรมน่าจะได้โสดาบันบุคคล หรือสกิทาคามี ถ้าเดินทางที่ถูกต้อง ถ้าพระที่บรรลุได้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์มันก็ไม่ขาดผู้ที่มีปัญญาละกิเลส

แต่ยังไม่รู้องค์ไหนอาตมาบอกไม่ได้นะ อาจจะมีหลายองค์ในเมืองไทยที่บรรลุธรรมในที่สุดแห่งกองทุกข์ แต่อาตมาบอกไม่ได้ มีแต่พระด้วยกันเราอยู่ด้วยกันถึงจะรู้ ถ้าพระองค์ไหนท่านว่าจะทำงานอะไรหนอ ไม่มีงานจะทำ องค์นั้นสำเร็จแล้ว พูดแค่นี้แหละ ไม่มีงานทำคือไม่มีกิเลส ไม่มีกิเลสที่จะละแล้ว มันหมดงานทำ อันนี้เป็นพระอรหันต์ หมดงานทำ กวาดวัดบ้าง จักตอกเล่นบ้าง มัดใบตองบ้าง

เหมือนหลวงปู่มั่น มันไม่มีอะไรทำ อยู่เฉยๆ เดินจงกรมแล้วมาจักตอกให้พระมุงตูบ มันไม่มีอะไรทำ กิเลสมันหมด มันเป็นอย่างนั้น ที่อาตมามั่นใจมี หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่สิม พูดได้เพราะท่านไปแล้ว หลวงปู่ชอบ หลวงปู่หลุย หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ดูลย์ หายห่วง”《

***ขออนุโมทนา ขอขอบคุณเจ้าของภาพและข้อความ ขออนุญาตเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่มีความศรัทธา ข้อความข้างบนนี้เป็นโอวาทธรรม ของหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากหนังสือ “ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓” เล่ม ๓ จัดพิมพ์โดย กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ๑/๓ ถนนแก้วนวรัฐ ซอย ๓ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หน้า ๑๓๓ สาธุๆๆ***

แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ