2250.ในหลวงมีรับสั่งให้หลวงพ่อเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์

#พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ท่านคือพระบรมโพธิสัตว์.
#หลวงพ่อเงินก็คือพระโพธิสัตว์.

#หลวงพ่อเงิน” วัดดอนยายหอม ครั้งพบกับ
#ในหลวงร.๙” กษัตริย์ผู้มีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม

…….เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ หลวงพ่อเงิน แห่งวัดดอนยายหอม นครปฐม ได้รับกิจนิมนต์เข้าไปสวดพระพุทธมนต์ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสร็จแล้วก็ออกจากวัง มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขับรถตามมา พอทันก็ถามว่า ..

“หลวงพ่อเงินใช่ไหมครับ?”
“ใช่”
“หยุดก่อน”!!ครับ
“อาตมาทำผิดอะไรหรือ ?”
“ไม่ผิดอะไรหรอกครับ แต่ในหลวงมีรับสั่งให้หลวงพ่อเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์”ครับ
“ไม่ดีหรอก อาตมากระเร่อกะร่าเข้าไปจะแลดูรุ่มร่าม ตะกี้พระองค์ท่านก็พบ อาตมาไม่เห็นว่าจะนิมนต์”
“พระองค์ทรงระลึกได้ว่าใช่หลวงพ่อเงินหรือเปล่า พอแน่พระทัยก็รับสั่งให้กระผมตามมานิมนต์”


“กราบทูลท่านได้ไหมว่า จะขอเฝ้าภายหลังในโอกาสหน้า”

“ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณเถิด รับสั่งให้กระผมมานิมนต์หลวงพ่อ ถ้าพบหลวงพ่อแล้วนิมนต์เข้าไปเฝ้าไม่ได้ กระผมจะกราบทูลยังไง กระผมจะเสียผู้เสียคนคราวนี้เอง หลวงพ่อนึกว่าเมตตากระผมเถิด”

หลวงพ่อสงสารนายตำรวจผู้นั้น จึงยอมกลับไปเฝ้าในหลวง เมื่อทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อแล้ว ก็ทรงดีพระทัยมาก เสด็จเข้ามาประทับใกล้ๆ กราบนมัสการหลวงพ่อ แล้วก็ทรงยื่นพระหัตถ์ทั้งสองมากุมมือหลวงพ่อไว้ ตรัสว่า

“ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว อยากพบหลวงพ่อ อยากรู้จักตัวหลวงพ่อมานานแล้ว”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงโน้มพระองค์กราบหลวงพ่อ และทรงเรียกว่า “หลวงพ่อ” เหมือนประชาชนทั้งหลายทั่วไปเรียกท่าน.

นี่คือ #พระราชจริยาวัตรของพระบรมโพธิสัตว์ต่อพระโพธิสัตว์ “ ผู้อุบัติมาบำเพ็ญบารมีเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ได้พบแล้วสนทนาวิสาสะกัน.
พระเจ้าอยู่หัว ท่านคือพระบรมโพธิสัตว์.
หลวงพ่อเงิน ก็คือพระโพธิสัตว์.

ที่มา​ จดหมายเหตุพระเกจิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ