2227.การลงดวงชะตาในยันต์พิชัยสงคราม

พิชัยสงคราม และการบูชา

พิชัยสงคราม เป็นตำราโบราณว่าด้วยการลงดวงชะตาล้อมรอบอักขระ โดยเทา่ที่มีการจำแนกพบวิธิการลง 3 แบบ

แบบที่เราพบเห็นล้อมรอบด้วยบทพระพุทธคุณ 56 องค์ล้อมรอบ ใช้บูชาทั่วไป
แบบลงดวงตรงกลางล้อมรอบด้วยบารมีสามสิบทัศ พระพุทธคุณ และคาถาสัมพุทเธ เอาไว้ทำไม้ค้ำโพธิ์

แบบล้อมด้วยพระคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์ เอาไว้แก้ดวงถึงฆาต
วิธีการลงดวงชะตาในแผ่นผ้า แผ่นโลหะนั้น เมือ่คำนวณดวงชะตาแล้วให้บูชาพระรัตนตรัย

ตั้งนะโมสามจบแล้วสวดคาถาว่าด้วย

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ (สริยัญจะ ลงเลข ๑)
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง (ศศิ ลงเลข ๒ ภุมโม ลงเลข ๓)
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ (วุโธลงเลข ๔)
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง (ชีโว ลงเลข ๕ สุกโรลงเลข ๖)
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง (โสโร ลงเลข ๗ ราหู ลงเลข ๘ เกตุ ลงเลข ๙)
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ (ลงเลข ๐)
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา ลงตัวลัค ล )
สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

จากนั้นจุลเจิมด้วยน้ำมันหอม

คาถาดังกล่าวสวดทุกวันจะเพิ่มพูนบารมีแก่ผู้ครอบครอง

Cr.สัญญพงศ์​ ละตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ