2177.อยากฝันเห็นปริศนาเด็ดๆ ก่อนนอน สวด “คาถาขอนิมิต” ตำรับ “หลวงพ่อกวย”

อยากฝันเห็นปริศนาเด็ดๆ ก่อนนอน สวด “คาถาขอนิมิต” ตำรับ “หลวงพ่อกวย” เชื่อ! บารมีท่านจะนำพาให้เห็นโชคลาภ?!

“หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร” วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้ที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากหลวงพ่อกวยนั้น ท่านเป็นพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา มีวัตรปฏิบัติที่น่าเคารพเลื่อมใส ตลอดจนพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อกวย ต่างก็ได้รับความนิยมบูชาเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะสร้างประสบการณ์ให้เกิดกับผู้บูชาจำนวนมาก

สำหรับด้านมนต์คาถาต่างๆของหลวงพ่อกวยที่ท่านให้ไว้กับสานุศิษย์เพื่อสวดบริกรรมมีอยู่หลายบทด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สร้างประสบการณ์สำหรับผู้สวดบูชา คือ “คาถาขอนิมิต” เผยแผ่โดย “คุณเฒ่า สุพรรณ” หรือ “อาจารย์สมจิตร เทียนจันทร์” หนึ่งในศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกวย ตลอดจนเป็นผู้นำประวัติเรื่องราวในด้านต่างๆของหลวงพ่อกวยเขียนลงในหนังสือนะโมอีกด้วย

สำหรับ “คาถาขอนิมิต” นั้น ได้มีสานุศิษย์นำไปสวดบริกรรมก่อนนอนแล้วเกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หลายต่อหลายท่าน โดยมีวิธีอยู่ว่า ให้สวดบริกรรมคาถาจนกระทั่งหลับไป จะทำให้เกิดนิมิตหรือฝันเห็นปริศนาต่างๆเพื่อนำมาตีความให้เกิดโชคลาภนั่นเอง

คาถาขอนิมิต
ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบารมีของหลวงพ่อกวย แล้วสวดบริกรรมว่า

“พุทโธ พระอะระหัง พุทธะนิมิตตัง อิติ อิติ อิติ”

ให้สวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไป หากวาสนามาถึงย่อมฝันเห็นปริศนาเพื่อถอดรหัสให้ตีความเป็นโชคลาภได้ โดยการสวดบริกรรมคาถาให้ได้ผลนั้น ต้องมีใจศรัทธาเชื่อมั่นในบารมีครูบาอาจารย์ ในที่นี้ คือ “หลวงพ่อกวย” ประกอบกับผู้สวดต้องให้ทานอย่างสม่ำเสมอ รักษาศีล เพื่อเพิ่มบุญบารมีของตนเอง เมื่อถึงเวลาที่บุญให้ผลย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนา

ที่มา​ ตามมาเล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ