2171.อำนาจแห่งธรรม เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์

ท่านเจ้าคุณนรฯ พระอรหันต์กลางกรุง

ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ที่ยอดเยี่ยม มีศีลาจารุวัฒน์อันงดงาม ครั้งนึงท่านเคยกล่าวถึงอำนาจแห่งธรรมเอาไว้ว่า

” ผู้ใดปฏิบัติธรรม แล้วธรรมจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกต่ำ เป็นของแน่นอนยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้ ”

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
Cr.SaRaN WiKi
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ