2134.วิธีการฝึกเตโชกสิณของหลวงพ่อเกษม

วิธีการฝึกเตโชกสิณของหลวงพ่อเกษม

วิธีการฝึกเตโชกสิณของหลวงพ่อเกษมนั้น มีดังนี้

๔.๒.๑ วิธีฝึกภาวนา เตโชกสิณ (กสิณไฟ)

ให้เตรียมเทียนไข ๑ เล่ม ขนาดเท่าแท่งดินสอ อาจเล็กหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร สั้นยาวเท่าเทียนไขธรรมดาหรืออาจสั้นกว่าเล็กน้อยก็ได้ หาที่สำหรับปักเทียนมาหนึ่งอันจะเป็น จานกระเบื้อง จานสังกะสี หรือก้อนอิฐที่สะอาดก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้เมื่อเทียนหมด วัดจากปลายเทียนด้านที่ใช้จุดไฟให้ยาวหนึ่งข้อนิ้วมือ (นิ้วชี้) แล้วเอาไม้เล็ก ๆ เหลาปลายให้แหลมปักไว้ หรือจะใช้ด้ายผูกไว้พอให้รู้กำหนดที่เราหมายไว้เท่านั้น หลังจากไหว้พระสวดมนต์ตามปกติเสร็จแล้วก็เริ่มฝึกภาวนา “เตโชกสิณ” ต่อไป

ก่อนจะนั่งภาวนา ให้ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกครั้งหนึ่งดังนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ ๑ ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)

จากนั้นนั่งภาวนาเตโชกสิณ จุดเทียนปักไว้ตรงหน้า ให้เทียนห่างจากหน้าตักหนึ่งศอกกับหนึ่งคืบ พนมมือว่า นะโม ๓ จบ แล้วอธิษฐานกสิณ ๓ ครั้ง ดังนี้

อิมัง กะสิณัง อะธิฏฐามิ

อิมัง กะสิณัง อะธิฎฐามิ

อิมัง กะสิณัง อะธิฏฐามิ

จบแล้วเอามือลง นั่งสมาธิภาวนากสิณไฟต่อไป โดยพิจารณามองดูไฟที่เปลวเทียนพร้อมกับบริกรรมในใจอย่างสม่ำเสมอว่า “ไฟ ไฟ ไฟ” ไปเรื่อย ๆ จนกว่าไฟที่เทียนไหม้ลงมาถึงที่กำหนดซึ่งเราเอาด้ายพันหรือเอาไม้ปักหมายไว้ จึงหลับตาลงแล้วภาวนาในใจต่อไปอีกเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะเลิก หรือปลงกสิณ เมื่อจะปลงกสิณก็ให้กล่าวคำปลงกสิณ ๓ ครั้ง ดังต่อไปนี้

เตโชกะสิณัง ปะติฎฐาเปมิ

เตโชกะสิณัง ปะติฏฐาเปมิ

เตโชกะสิณัง ปะติฏฐาเปมิ

จบแล้วให้กราบลาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนี้

พทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

ให้ท่านปฏิบัติไปเถิดทุก ๆ วันตามแต่เวลาที่จะอำนวยให้ เมื่อท่านปฏิบัติสม่ำเสมอแล้ว

ท่านจะมีความรู้สึกว่า จิตใจของท่านมีความสุขสงบเยือกเย็น

ภาวนาเตโชกสิณของหลวงพ่อเกษม

กราบไหว้พระพุทธรูป ๓ ครั้ง เอาเทียนภาวนาปักกระป๋อง วางข้างหน้า ห่างจากตัว ๒ ศอกคืบ นั่งขัดสมาธิ เท้าขวาวางไว้บน ยกมือไหว้ ว่านะโม ๓ จบ จากนั้นว่าคำอธิษฐาน…อิมํ กสิณํ อธิฏฐามิ ๓ ครั้ง วางมือไว้ที่ตักขวาข้างบนหงายไว้…เอาไฟจุดเทียน เพ่งดูเทียนนึกว่าไฟ ๆ ไปถึงไม้ที่ปักหมายไว้ แล้วก็หลับตาสนิท นึกถึงไฟไปอีกจนถึงเทียนดับหมด ถ้าเทียนไหม้หมดแล้วยกมือเปล่งคำว่า สาธุ ๓ ครั้ง แล้วกราบพระ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีภาวนาเพียงเท่านั้น

ที่มา​ คาถาครู​พักลักจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ