2079.ประวัติพระครูรัตนรังษี หลวงปู่พุ่ม วัดบางโคล่นอก

พระครูรัตนรังษี หลวงปู่พุ่ม วัดบางโคล่นอกท่านเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในพระธรรมวินัยในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตได้รับการเคารพนับถือทั่วประเทศตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช(แพ)สมเด็จพระราชาคณะและคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่งและในประวัติศาสตร์ท่านคือหนึ่งในพระอาจารย์ของเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกทั้งท่านยังเป็นที่พึ่งของสาธุชนทั้งใกล้ไกล
สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฎสืบไป
ทางแอดมินทุกท่านยินดีให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแก่สมาชิกและสาธารณชน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
#ประวัติพระครูรัตนรังษี
#หลวงปู่พุ่ม
#วัดไทรบางโคล่
และ #วัดบางโคล่นอก
#ประวัติหลวงปู่พุ่มพระครูรัตนรังษี

หลวงปู่พุ่มเกิดในปี พ.ศ.๒๔๐๐ ณ ข้างวัดสนามแดง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดไทร พออายุครบบวช หลวงปู่พุ่มได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโปรดเกศเชษฐาราม อำเภอพระประแดง
โดยมีพระณาณสังวร (ช้าง)
เป็นพระอุปัฌาย์บวชให้ได้รับฉายาว่า “จันทโชโตหรือจันทโชติ์ ”
…………….หลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ออกเดินธุดงควัตรเพื่อหาความวิเวกในป่าเพื่อเจริญวิปัสนากรรมฐานจนมีสมาธิวิทยาคมเข้มขลังจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดไทร หลวงปู่พุ่มท่านได้เรียนกรรมฐานกับ
#พระอาจารย์คง เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
(พระอาจารย์คง วัดบางโคล่นอก
มีประวัติบันทึกไว้ว่าเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อคง วัดถนนหักซึ่งต่อมาคือพระอาจารย์ของหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดบ้านไร่)หลวงปู่พุ่มมุ่งปฏิบัติธรรมสมาธิและตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยโดยเคร่งครัด
……….เมื่อพระอาจารย์คง
เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอกมรณภาพ ทางคณะสงฆ์มองเห็นถึง
การปฏิบัติของหลวงปู่พุ่มอันน่าเลื่อมใสจึงมีมติขอให้ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ด้วยผลงานอันดีเด่นและ
เป็นเลิศด้านการปฏิบัติธรรมของท่านหลวงปู่พุ่ม
จึงได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปลัดพุ่ม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ต่อมาท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูรัตนรังษี (ชื่อตำแหน่งที่เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐาน)
ดังที่ทุกท่านได้ยินจนมาถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาหลวงปู่เป็นเจ้าคณะตำบลบางโคล่
ในสมัยนั้นทางวัดไทรและวัดบางโคล่ใน(วัดเรืองยศสุทราราม)
ยังไม่มีเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่ง
หลวงปู่พุ่มจึงได้เป็นเจ้าอาวาสรักษาการณ์แทนในระยะหนึ่ง ท่านจึงดูแลรับผิดชอบถึง ๓ วัด

#เบญจภาคีเหรียญของไทย เหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่พุ่ม ได้รับการยกย่องจากวงการพระเครื่องโดยอาจารย์ตรียัมปวาย เป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการพระเครื่องผู้บัญญัติพระเบญจภาคีชุดใหญ่และท่านยังได้บัญญัติพระเบญจภาคีเหรียญพระสงฆ์ของไทยเป็นชุดแรกขึ้นหนึ่งในนั้นคือ
#เหรียญหลวงปู่พุ่มวัดบางโคล่นอก
จึงถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญพระสงฆ์อีกเหรียญหนึ่งของประเทศไทย ส่วนในด้านพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลโดดเด่นในทางแคล้วคลาดคงกระพันกันภัยและมีเมตตามหานิยมอีกด้วย
การเช่าหาพิจารณาก็ควรศึกษาเพราะมีการทำเทียมมากในหลายยุคสมัย
#หลวงปู่พุ่มได้รับผ้ากราบจากสมเด็จพระสังฆราช
(แพ) แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งยกย่องหลวงปู่ว่า
หลวงพ่อพุ่มนั้นชำนาญทางด้านวิปัสนาธุระเป็นอย่างมาก
หลวงปู่พุ่มเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย
มีศีลาจารวัตร เจริญวิปัสนากรรมฐาน
ปฎิบัติธรรมเป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านให้ความเคารพเลื่อมใสและ
ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่เป็นผู้มีเมตตาธรรมให้แก่
ประชาชนทั้งบ้านใกล้และบ้านไกล เป็นที่พึ่งทางใจ
เมื่อมีความทุกข์หรือเดือดร้อนการเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือต้องการให้เกิดลาภยศสรรเสริญสุขแก่ตัวเองและ
ครอบครัวชาวบ้านจะเข้าไปหาหลวงปู่เพื่อขอศีลขอพร
หลวงปู่พุ่มจึงเป็นที่พึ่งและเป็นที่เคารพของประชาชนชาววัดไทร
ทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่
นอกจากนี้ท่านยังเป็น
#หนึ่งใน10พระคณาจารย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จากจารึกหนังสือประวัติและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดบางโค่นอกเพื่อกราบหลวงปู่พุ่มได้ทรงร่ำเรียน วิชาอาคมเมื่อเรียนวิชาอาคมกับหลวงปู่พุ่มได้สำเร็จแล้วหลวงปู่พุ่มได้ดำน้ำเพื่อจารตะกรุดถวายเสด็จในกรมด้วย
#มรณภาพ
หลวงปู่พุ่มมรณภาพเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๘๗ และมีการฌาปนกิจศพของท่าน ณ วัดบางโคล่นอก
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๘ รวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา
(นับจากปี พ.ศ.ที่ท่านเกิดจนถึงปีพ.ศ.ที่มีการฌาปนกิจศพของท่าน)
#รูปเหมือนองค์แรก
…………ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๙ คณะสงฆ์ประชาชนชาววัดไทรและสาธุชนที่เลื่อมใสในหลวงปู่พุ่มได้ร่วมเททองหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่พุ่มขนาดเท่าองค์จริง
เมื่อวันที่๑๗กุมพาพันธ์ ๒๔๘๙เพื่อให้สาธุชนได้นมัสการกราบไหว้บูชา
#อยู่วัดไทร
เนื่องจากก่อนที่หลวงปู่พุ่มจะมรณภาพท่านได้พูดกับศิษยานุศิษย์ว่า
“เมื่อฉันสิ้นจะมาอยู่ที่นี่” เพราะวัดไทรเป็นวัดที่ร่มรื่น
หลวงปู่พุ่มมรณภาพนับเป็นสูญเสียพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของแผ่นดินเรื่องราวและเกียรติคุณความดีของท่านจะยังคงอยู่ตลอดกาล
ต่อมาในปี2516ทางวัดบางโคล่นอกมีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหน้าตักขนาด30นิ้วและขนาด16นิ้วและได้เกิดปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์ในควาทศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่พุ่ม

ปัจจุบันในวันสงกรานต์แต่ละปี
ทางวัดไทรและวัดบางโคล่นอกจะอัญเชิญอาราธนารูปเหมือนหลวงปู่พุ่มจากวิหาร
มาประดิษฐาน ณ เต๊นท์ปรัมพิธี เพื่อให้สาธุชนได้นมัสการกราบ
ไหว้บูชาเป็นงานประจำปีของวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้
ข้อมูลจาก
ชมรมศิษยานุศิษย์หลวงปู่พุ่ม วัดบางโคล่นอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ