2050.ประวัติหลวงปู่เทพวงศ์ เทพวงฺโส วัดค้างอ้อน

หลวงปู่เทพวงศ์ เทพวงฺโส

ข้อมูลและประวัติส่วนตัว ชื่อเดิมนายบุญมา ภิรมย์แก้ว เกิดวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้บวชเป็นสามเณร พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วอุปสมบทเป็นภิกษุ พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่วัดดอนมูล ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนมูลจนมรณภาพในปี พ.ศ.๒๕๒๖
ประวัติการศึกษา

-พ.ศ. ๒๔๔๘ อายุ ๑๒ ปี เรียนหนังสืออยู่ที่วัดดอนมูล -พ.ศ. ๒๔๔๙ อายุ ๑๓ ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดดอนมูล ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมเทศนา(ปริยัติธรรม) ๓ พรรษา ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนาทะนุง ๑ พรรษา เรียนหนังสือโหราและศัพท์กั ท่านครูบาอนุราช -เมื่ออายุ ๑๖ –๒๐ ปี ได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดหาดไก่ต้อย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อจากนั้นไปเรียนหนังสือที่วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

– พ.ศ. ๒๔๕๖ อายุ ๒๑ ปี อุปสมบทที่วัดดอนมูล ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนมูล
ความสำคัญ/ผลงาน ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ -พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนมูล/ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นรองเจ้าคณะแขวง อำเภอนาน้อย -พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นพระสมุหเทพวงศ์ -พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นพระปลัดและเป็นพระอุปชฌายะ -พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นองค์การ สาธารณูปการ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

-พ.ศ. ๒๔๕๗ สร้างพระวิหารวัดดอนมูล -พ.ศ. ๒๔๕๘ สร้างกำแพงล้อมรอบวัดดอนมูลทั้งสี่ด้าน -พ.ศ. ๒๔๖๗ สร้างกำแพงวัดดอนมูลด้านทิศใต้ เพิ่มด้านทิศตะวันตก และด้านทิศเหนือให้สูงขึ้นกว่าเดิม -พ.ศ. ๒๔๖๘ สร้างหอกลอง และกลองหลวง -พ.ศ. ๒๔๗๒ สร้างพระประธาน(พระพุทธรูปองค์ใหญ่) ไว้ในพระวิหารวัดดอนมูล -พ.ศ. ๒๔๗๒ เปิดโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นที่วัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว เป็นครั้งแรก -พ.ศ. ๒๔๗๕ เปิดโรงเรียนปริยัติธรรมชั้นตรีขึ้นที่วัดนาคา ตำบลเมืองลี เป็นครั้งแรก

-พ.ศ. ๒๔๗๗ สร้างกำแพงและศาลาวัดนาคา ตำบลเมืองลี -พ.ศ. ๒๔๗๙ สร้างโรงเรียนประชาบาลบ้านปากลี ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ -พ.ศ. ๒๔๘๐ สร้างกำแพงวัดจริม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา -พ.ศ. ๒๔๘๒ สร้างกุฎิวัดนาหวาย ตำบลบ่อแก้ว กิ่งอำเภอนาหมื่น -พ.ศ. ๒๔๘๕ สร้างกุฎิวัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย -พ.ศ. ๒๔๙๑ สร้างกุฎิวัดดอนมูล ๒ หลัง -พ.ศ. ๒๔๙๒ สร้างพระวิหารวัดน้ำแพะ ตำบลเมืองลี

-พ.ศ. ๒๔๙๖ สร้างกุฏิวัดน้ำแพะ ตำบลเมืองลี -พ.ศ. ๒๔๙๗ สร้างมุขหน้าพระวิหารวัดดอนมูล โดยต่อเติมจากของเดิม -พ.ศ. ๒๔๙๗ สร้างศาลาติดกำแพงวัดนาทะนุง

ตลอดชีวิตของหลวงปู่ได้อุทิศให้กับพระพุทธศาสนา การศึกษา สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งของผู้คนในอดีต ตลอดจนเป็นพระที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษาล้านนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอนาหมื่นและทั่วไปทุกคนควรเคารพบูชา และเอาเป็นแบบอย่าง หลวงปู่เทพวงศ์ เทพว์โ ส (อดีตพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์อาวุโส ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดน่าน) วัดดอนมูล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ที่มา “เล่า เรื่อง พระ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ