2035.ตำนานพ่อท่านคล้ายหยุดรถไฟ

ตำนานพ่อท่านคล้ายหยุดรถไฟ

ไปตะ รถไฟมันรอ..เมื่อ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์”ลืมสังฆาฏิไว้ที่บ้านโยม ใช้ศิษย์กลับไปเอา..รถไฟออกไม่ได้ ต้องรอ วิ่งแล้วรถล้อฟรี อยู่กับที่

“พระอรหันต์เมืองใต้” พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

“มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไป จังหวัดชุมพร ท่านต้องขึ้นรถไฟที่สถานีคลองจันดี สมัยนั้นยังเป็นรถไฟหัวจักรไอน้ำ ท่านลืมสังฆาฏิที่บ้านญาติโยมในตลาดจันดี พอดีรถไฟที่ท่านจะต้องขึ้นกำลังเปิดหวูดจะออก ท่านบอกให้เด็กวัดที่ไปกับท่านไปเอาสังฆาฏิ ที่บ้านญาติโยม ในตลาดจันดี เด็กที่ไปกับท่านบอกว่า ไม่ทันแล้ว รถจะออกแล้ว พอท่านกล่าวว่า “ไปตะ รถไฟมันรอ” สิ้นคำพ่อท่านคล้าย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ รถไฟออก แต่ออกไปไม่ได้ รถล้อฟรี นี้คือความวาจาสิทธิ์ของท่าน”

Cr. “นมสด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ