2032.วิธีการไหว้พระเศรษฐีนวโกฏิ ขอลาภเทศกาลสงกรานต์ให้มีเงินทองตลอดปี

วิธีการไหว้พระนวเศรษฐี

วันนี้ขอเขียนเฉพาะกระบวนการไหว้พระนวเศรษฐี เพียงอย่างเดียว โดยไม่กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างพระนะครับ

พระนวเศรษฐีนั้น นำมาซึ่งความเพรียบพร้อมดุจดั่งเศรษฐีทั้ง 8 และเศรษฐีนี 1 ท่านดังในโบราณที่ร่ำรวยถึง 9 แสนโกฏิ

การไหว้นั้น ผมเขียนตามข้อปฏิบัติของท่านพระเทพวรคุณ อ่ำ ภัทราวุธโธ วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี โดยท่านอาจารย์รณธรรม ธาราพันธ์ได้เขียนบรรยายไว้อย่างดี ดังนี้

การบูชาพระนวเศรษฐี ให้เอาวันพฤหัสหลังวันเถลิงศก ปีนี้ 16 เมษายนเป็นวันเถลิงศก ให้เอาวันพฤหัส หลังวันเถลิงศก ตรงกับวันที่ 18 เมษายนของปีนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. จัดดอกไม้ 9 สีใส่พานหรือแจกัน
2. เทียน 9 เล่ม
3. ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก
4. เครื่องสังเวยให้ใช้ผลไม้ 9 อย่าง
5. น้ำสะอาด 9 แก้ว(หากไม่สะดวกก็อนุโลมให้ใช้ 1 แก้ว)
6. ขนมหวาน 9 ชนิด ซึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือ

– ข้าวหลาม 1 กระบอก

– ที่เหลืออีก 8 อย่างก็ให้เลือกเอาตามสมควร หลวงปู่อ่ำ วัดมณีชลขันธ์ผู้ถ่ายทอดวิชาผ่านพระปลัดสีห์ วัดมณีชลขันธ์ให้อาจารย์เทพย์ ท่านจะใช้ขนมปังทานมข้น 1 อย่าง แต่มิให้ใช้ขนมมีคาว เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ ซึ่งเข้าไข่แดงถือเป็นวัตถุอันเนื่องจากสัตว์และมีคาว

โต๊ะวางเครื่องบูชาและเครื่องสังเวยหากปูผ้าขาวได้จะเป็นการดีมาก

– กระทำสักการะโดยกล่าวบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน
– แล้วรับศีลแล้วชุมนุมเทวดาตามลำดับ

จากนั้นให้สวดพระคาถาบูชาองค์พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นจำนวน 9 จบ แล้วให้ปักธูปลงกระถาง กราบสามครั้งแล้วรอให้ธูปจวนหมดดอก จึงอัญเชิญพระนวโกฏิลงสรงน้ำในภาชนะสะอาดที่เตรียมไว้แล้ว สรงด้วยน้ำสะอาดชนิดดื่มกินได้
ขณะสรงนั้นพึงตั้งจิตอธิษฐานขอความสุขสงบร่ม เย็น ให้บังเกิดแก่ชีวิตตนและคนในครอบครัว การงานราบรื่นไม่ติดขัด โภคทรัพย์สมบัติเนืองนองกองมากมี อุปสรรคสิ่งใด เคราะห์เข็ญเวรร้าย โรคภัยไข้เจ็บ สรรพอุบาทว์เสนียดจัญไรทั้งปวงจงพินาศไปด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระ เศรษฐีนวโกฏิเป็นที่ตั้ง

เมื่ออธิษฐานมั่นคงดีแล้วให้เชิญองค์พระ ขึ้นจากน้ำ ซับด้วยผ้าแห้งที่สะอาด จากนั้นก็นำไปประทับที่เดิม เมื่อธูปหมดดอกให้ลาโภชนะทั้งหมดนั้นมารับประทาน อธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์รับประทานแล้วให้มีสติปัญญาดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง หมดโรค หมดภัย ป้องกันคุณไสยคุณผีคุณคนเวทย์มนต์คาถาอันร้ายกาจต่าง ๆ

ส่วน น้ำสรงพระนวโกฏินั้นให้ทุกคนในครัวเรือนได้ดื่มกันคนละ 1 แก้วเล็ก ๆ แล้วนำน้ำที่เหลือไปประพรมรอบบ้านโดยเวียนขวา(ทักษิณาวรรต)ซึ่งจะดูได้จาก เข็มนาฬิกาที่ข้อมือ เวียนตามเข็มนาฬิกาไป หากบ้านมีหลายชั้นให้เริ่มจากชั้นบนสุด หากมีห้องพระให้เริ่มจากห้องพระเป็นปฐม แล้วไปห้องนอน ฯลฯ

แต่ห้ามพรมน้ำมนต์ในห้องน้ำห้องส้วมเด็ดขาด

คาถาบูชาพระนวโกฏิเศรษฐีของท่อานอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร

ตั้งนะโม 3 จบ

มาขะโย มาวะโยมัยหัง มาจะโกจิ
อุปัททะโว ธัญญะธารานิ เม ปะวัสสันตุ
ธนัญชัยยัสสะ ยะถาคาเร
สุวัณณานิ หิรัญญาจะ สัพพะโภคา จะรัตตะนา
ปะวัสสันตุ เม เอวังคาเรสุมะนะ ปะฏิลัสสะจะ
อนาถะปิณฑิกะ เมณฑะกัสสะ โชติกะ สุมังคะละสัจจะ
มันธาตุ เวสสันตะรัสสะ ปะวัสสันติ ยะถาคาเร
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ฯ.

คำลาโภชนะที่ถวายแล้ว – เสสัง มังคะลา ยาจามิ ฯ.

Cr.สัญญพงศ์​ ละตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ