2084.ประวัติหลวงพ่อเอีย กิตติโก (วัดบ้านด่าน) ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

หลวงพ่อเอีย กิตติโก (วัดบ้านด่าน)
ในอดีตยุคสมัย ๓๐-๔๐ ปีก่อน แถบชายแดนไทย-เขมร ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อเส็ง เจ้าของเหรียญ
นางกวัก แห่งวัดประจันตคาม หลวงพ่อเอีย แห่งวัดบ้านด่าน พระหมอผู้มีเมตตาจิต ท่านทั้งสองมีชื่อเสียง
ขจรขจายไปทั่วประเทศไม่แต่เฉพาะชายแดนเท่านั้น ท่านทั้งสองยังเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ร่วม
ปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษกมากมาย ทั้งในท้องที่เขตจังหวัดปราจีนบุรี และในต่างถิ่น รวมไปถึงพิธีใหญ่ๆ
ในกรุงเทพมหานคร แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประวัติหลวงพ่อเอีย แห่งวัดบ้านด่าน

หลวงพ่อเอีย ท่านถือกำเนิดที่บ้านด่าน ตำบลเกาะลอย
อำเภอประจันตาม ตรงกับวันอาคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๔๘ โยมบิดาชื่อ นายเธียว โยมมารดาชื่อ นางมา
ขยันคิด แต่ทั้งสองก็ถึงแก่กรรมไปตั้งแต่หลวงพ่อยังเยาว์
้ช่วงชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อ ก็เหมือนกับเด็กโดยทั่วไป
แต่พออายุย่างเข้า ๑๗ ปี ตรงกับพ.ศ.๒๔๖๕ หลวงพ่อก็ได้
บวชเป็นสามเณร ด้วยธรรมดาของความเป็นบ้านป่า และ
ยังอยู่บริเวณชายแดน หลวงพ่อจึงใคร่อยากจะได้ความรู้ใน
ด้านไสยเวทย์ติดตัว รวมถึงช่วงนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่ศุข เหรียญรุ่นแรก
แห่งวัดปากครองมะขามเฒ่า ก็แผ่ไพศาลมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี หลวงพ่อจึงตั้งใจออกธุดงค์ไปหาหลวง
ปู่ศุข เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษากฤตยาคม รวมถึงวิชาการแพทย์แผนโบราณว่านยาสมุนไพรต่างๆ
พอเข้าพรรษาก็จะกลับมาจำพรรษาที่วัดสัมพันธ์ นอกจากกฤตยาคมแล้วหลวงพ่อยังได้รับการถ่ายทอด
วิชาการฝึกกสินทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ พอสำเร็จแล้วก็พอดีกับหลวงพ่อเอียอายุได้ ๒๐ ปี จึงได้เข้ารับ
การอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสัมพันธ์ โดยมีพระครูสังวรกิจ วัดสัมพันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระ
อธิการอ้วน วัดชัยมงคล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเคน วัดบ้านด่าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้
รับฉายาว่า กิติโก

ครั้นเมื่อหลวงปู่ศุข สิ้นแล้วหลวงพ่อเอียจึงมิได้ออกธุดงค์ไปไหน เพียงแต่ได้
ทบทวนวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่วัด และเป็นการบังเอิญ เมื่อมีพระธุดงค์รูปหนึ่ง
เดินทางมาจากประเทศลาวมาปักกลดใกล้ๆ วัดบ้านด่าน หลวงพ่อได้เห็นถึงวัตร
ปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใส จึงได้นิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ที่วัด อยู่นานถึง ๖ เดือน ซึ่ง
ในระหว่างนั้นหลวงพ่อเอียก็ได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่าง ๆ
จากพระธุดงค์รูปนี้ที่ชื่อ อาจารย์โกลั่นฟ้า หลังจากครบกำหนดอาจารย์โกลั่นฟ้าจึงได้ออกธุดงค์ต่อ
เมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ หลวงพ่อเอียท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด
บ้านด่านในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ท่านก็ได้เสียสละเวลาที่ท่านมี
ช่วยเหลือชาวบ้านทางด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และคุณไสยต่าง ๆ มีชาวบ้าน เหรียญรุ่น 2
มาจากทั่วทุกสารทิศมุ่งหน้ามาวัดบ้านด่าน จนวัดมีสภาพเหมือนโรงพยาบาลย่อมๆ บางคนที่อาการหนัก
หน่อยก็จะมาพักอาศัยอยู่ที่วัดนานเป็นเดือน ๆ ก็สร้างภาระให้กับหลวงพ่อและทางวัดอย่างมาก แต่ด้วย
ความที่ท่านมีเมตตาธรรมอย่างสูงหลวงพ่อมิเคยปริปากแต่อย่างใด ยังคงแบกภาระต่าง ๆ และก็ให้การ
ดูแลรักษาชาวบ้านที่มาพึ่งหลวงพ่ออย่างเท่าเทียมกัน
ทางด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อก็สร้างไว้มากมายหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ พระกริ่ง ภาพถ่าย พระผง
ผ้ายันต์ ตะกรุด ฯลฯ

ทางด้านการสงฆ์หลวงพ่อ
ได้รับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเกาะลอย เมื่อพ.ศ.๒๕๐๑
เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๐๒
เป็นพระครูชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๐๓
เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูสังวรกิตติคุณ
หลวงพ่อเอียมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑ รวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕๓ พรรษา นับเป็น
การสูญเสียพ่อพระของชาวเมืองจังหวัดปราจีนบุรี รวมไปถึงสูญเสียหมอใหญ่ ที่คอยให้การดูแลรักษาคน
ไข้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ และความดีทั้งหมดที่ท่านได้จารึกไว้นั้น ยังคงทำให้ทุกคนได้
ระลึกถึงท่านเสมอ

ขอบคุณที่มา http://www.phangpra.com/teacher12-ear.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ