2003.ตำนาน​ “หลวงพ่อเงิน” วัดโพธิ์งาม​ พระเถราจารย์ในตำนานแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง

ตามรอยตำนาน​ “หลวงพ่อเงิน” วัดโพธิ์งาม​ พระเถราจารย์ในตำนานอีกรูปหนึ่งแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง​ หากพูดถึงเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง หลายๆคนก้คงจะนึกถึง หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย, หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม, หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ, หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ฯลฯ ซึ่งทุกท่านที่กล่าวมาล้วนเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ ที่ได้รับความนับถือเลื่อมใสเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

แต่ข้าพเจ้าอยากกล่าวถึงอาจารย์ยุคเก่าลึกลงไป ซึ่งถือเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าอีกองค์หนึ่ง นั้นก็คือ พระอธิการเงิน วัดโพธิ์งาม หรือหลวงพ่อเงิน แห่งตำบลบางนกแขวง ผู้ซึ่งเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่ น้อยคนนักที่จะรู้จัก รวมทั้งน้อยคนนักที่จะรู้ว่าท่านสร้างพระเครื่องไว้ ซึ่งมีพุทธคุณโดดเด่นด้านคงกะพัน ชาตรี ชนิดแมลงวัน ไม่ได้กินเลือดกันเลยที่เดียว
พระอธิการเงิน หรือหลวงพ่อเงิน วัดโพธิ์งาม มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ตำบลคลองประดู่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้เข้ารับการอุปสมบท ณ วัดราชคาม ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี ในสมัยที่ หลวงปู่โต๊ะ เป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อเงินท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมทั้งวิปัสนาและกรรมฐาน ด้วยปฏิปทา และชำนาญด้านศาสตร์แขนงต่างๆ ชาวบ้านโพธิ์งาม ซึ่งมีความประสงค์จะสร้างวัด และเคยได้ไปทำบุญที่วัดราชคามจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโพธิ์งาม เมื่อปี ๒๔๒๖
พระเครื่องของหลวงพ่อเงินหรือ พระอธิการเงิน จัดเป็นพระที่หายาก น้อยคนนักที่จะรู้จัก ส่วนผู้ที่มีอยู่ก็หวงแหนกันซะเหลือเกิน แทบไม่มีหลุดออกมาให้พบเห็นในวงการเลย หรือบางคนอาจพบเจอแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระที่ใดหาก พบเจอก็อย่าปล่อยให้หลุดมือเป็นอันขาด เพราะขนาดญาติผู้ใหญ่แท้ๆของผู้เขียนเอง ยังไม่อยากให้ข้าพเจ้าได้ชมด้วยซ้ำไป เนื่องจากเป็นที่หวงแหนเป็นอย่างมาก ต้องคะยันคะยออยู่นาน กว่าจะยอมนำมาให้ชม!!
ซึ่งนอกจากจะเป็นพระเครื่องที่หายากและคนรู้จักน้อยแล้ว ยังเป็นหนึ่งในพระคู่กายของจอมพลผิน ชุณหะวัณ อีกด้วย

…………………………………..
วัดโพธิ์งาม ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนกแขวง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีเจ้าอาวาสปกครองวัดเท่าที่สืบทราบได้มีดั่งต่อไปนี้

๑ พระอธิการเงิน พ.ศ.๒๔๒๖ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕
๒ พระครูธรรมรัตนาภิรักษ์ ( ไฮ้ รตฺนลาโภ ) พ.ศ.๒๔๗๘ถึง พ.ศ. ๒๔๘๕
๓ พระอธิการจุ้ย พ.ศ.๒๔๘๖ ถึงพ.ศ. ๒๔๙๑
๔ พระครูวัตตโกศล (วิไล) พ.ศ.๒๔๙๒ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๕
๕ พระใบฎีกานครชัย ธมฺมวโร พ.ศ.๒๕๕๕ ปัจจุบัน

วัดโพธิ์งาม เป็นวัดโบราณ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด ผ่านกาลเวลามาทั้งแบบที่ทรุดโทรม และเจริญรุ่งเรือง โดยมีผู้ที่ปฏิสังขรณ์วัดสืบต่อกันมาก็เป็น เจ้าอาวาส ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นวัดเล็กๆ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ตระกูล ชุณหะวัณ ซึ่งได้รับการอุปถัมป์ค้ำชู ทั้งวัดเจริญสุขาราม และวัดโพธิ์งาม อยู่เสมอ โดยมีหลักฐานคือเจดีย์ใหญ่ ภายในวัดที่บรรจุอัฐิ ของบรรพบุรุษของคนใน ตระกูล ชุญหะวัณ ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์งามแห่งนี้
ภายในวัดโพธิ์งาม ประดิษฐาน หลวงพ่อย้อย เป็นพระประธานประจำอุโบสถหลังเก่า
“หลวงพ่อย้อย” เป็นพระปางมารวิชัย ทำด้วยศิลาแดง หน้าตัก ๑๔๕ ซ.ม. สูงจากพื้นฐานที่รองประทับนั่งถึงพระเกตุจุฬา ๒๐๐ ซ.ม. ส่วนพระปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อประมาณ ๕๐ ปีเศษหล่อด้วยโลหะต่างๆ เพื่อประจำอุโบสถหลังใหม่อีกรูปหนึ่ง
ตามประวัติที่มีอยู่น้อยนิดเล่ากันว่าวัดโพธิ์งาม ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดในปี ๒๓๙๖ จนมาถึง พ.ศ. ๒๔๒๖ ในยุคสมัยที่ พระอธิการเงินหรือหลวงพ่อเงิน ได้เป็นเจ้าอาวาส ได้ร่วมมือร่วมใจกับนายไข่ ชุณหะวัณ (บิดาของจอมพลผิน ชุณหะวัณ) และจีนคง ช่วยกันปฏิสังขรณ์ ซ่อมและสร้างพระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ และหอฉัน รวมทั้ง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ จนกระทั้ง ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอธิการเงิน เจ้าอาวาสมรณะภาพลง ด้วยโรคชรา หลวงพ่อไฮ้จึงเป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดต่อมาๆกันมา วัดได้รับวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๔๕๐

ขอบคุณที่มา เล่า เรื่อง “พระ ”
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ