1979.ยันต์องค์พระ บรมครูหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ยันต์องค์พระ บรมครูหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

บรมครูหลวงปู่ศุข วัดปากคลองฯ ท่านมีกฤษดาภินิหารย์มากมายตามที่เราท่านทราบกันดีอยู่แล้ว หลวงปู่ท่านยังได้สร้างพระเกจิไว้มากมายด้วยเช่นกัน โดยมีสรรพวิชาต่างๆ เหลือคณานับ

สายวิชาของหลวงปู่ท่านจึงยังคงอยู่ ไม่สาบสูญไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไป แต่กระนั้นก็มีศิษย์ที่ยังสืบทอดจริงๆ ไม่มากนัก

อักขระเลขยันต์ต่างๆ ของสายวัดปากคลองฯ จะเน้นหัวใจสำคัญๆ ทางพุทธคุณเท่านั้น ซึ่งไม่มีอะไรที่พิศดารไปกว่านี้เลย โดยท่านถือมั่นในคุณพระรัตนตรัยเป็นหลัก

จากรูปเป็นยันต์รูปองค์พระลายมืออดีดพระฐานานุกรมของหลวงปู่ คือพระสมุห์กลับ หรือคุณตากลับ แสงเขียว โดยตำราของท่านยังเก็บรักษาไว้โดยลูกหลานของท่านที่ จ.ชัยนาท

บางท่านที่เรียนมาในสายของหลวงปู่กล่าวว่า ยันต์องค์พระนี้เป็นยันต์ครูของหลวงปู่ศุข ซึ่งก็ถือว่าเป็นคติของท่านนั้นๆ แต่ลูกศิษย์ที่เรียนมาจากหลวงปู่ศุขโดยตรงเช่น หลวงปู่พุฒิ วัดเขาไม้แดง ไม่ได้กล่าวถึงยันต์นี้ หลวงปู่นะ วัดหนองบัวที่เรียนมาจากพระฐานานุกรมของหลวงปู่ศุขอีกรูปหนึ่ง (พระปลัดปั่น) อดีดเจ้าอาวาสวัดหนองบัว ก็ไม่ได้กล่าวถึงยันต์นี้เช่นกัน

แต่ถ้าจะกล่าวว่ายันต์รูปองค์พระนี้ เป็นยันต์ครูก็คงไม่ผิด เพราะเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าที่สายของหลวงปู่ท่านให้ความสำคัญมาก

หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่า ท่านมีกุศโลบายให้คนเข้าหาพระธรรมได้อย่างแยบยล การสร้างรูปพระพุทธเจ้า ตลอดจนวัตถุมงคลที่อาศัยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้านั้น ต่างก็มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เคารพบูชา ได้ซาบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งนั้น

เมื่อเราท่าน ยังไม่อาจตัดจาก กิน กาม และเกียรติ ได้หมด พระก็ยังอาจจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ไนใจได้ ดังนั้นจึงต้องพึงพาพระที่อยู่นอกใจ เช่นพระเครื่องต่างๆ ไปก่อน

ต่อเมื่อเราท่านลด ละ เลิก ในอกุศลกรรมต่างๆ ได้มากพอแล้ว พระท่านก็จะมาสถิตย์อยู่ในใจของเราท่านเอง

Cr.ดิลก แสงอุทัย
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ