1935.พระโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระ

พระโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระ
ทั้งนี้เพราะว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ และก็ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือไม่ยอมปรามาสพระรัตนตรัย เช่นใครจะมาพูดว่าพระพุทธเจ้า พระธรรมไม่ใช่พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ อย่างนี้พระโสดาบันไม่เอาด้วย จะจ้างไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับ นี่ประการหนึ่ง

พระโสดาบันรู้ตัวอยู่เสมอว่าตัวเองจะต้องตาย ร่างกายไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันว่าพระโสดาบันพยายามระงับความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม
พระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวย แต่ร่ำรวยในศีลธรรม ในกฎหมาย ไม่คดไม่โกงใคร
พระโสดาบันยังมีความรัก ยังมีการแต่งงาน แต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ผัวตัวเมีย ไม่นอกใจ
พระโสดาบันมีความโกรธ แต่ว่าไม่ทำอันตรายใคร พระโสดาบันยังมีความหลง กล่าวคือยังถือนั่นถือนี่ แต่เห็นพระนิพพานเป็นสำคัญ มีจิตมุ่งมั่นพระนิพพาน นี่ขั้นพระโสดาบัน เอากันเท่านี้

ที่มา : คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๑๗ หน้า ๒๙-๓๐
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ