1892.หลวงพ่อปาน วัดหนองหัวเรือ จ.นครสวรรค์ มรณภาพ 8 ปี แข็งดุจดั่งหิน กลิ่นหอม

หลวงพ่อปาน รามธฺมโม วัดหนองหัวเรือ จ.นครสวรรค์ ศิษย์หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู

ภาพสรีระสังขาร หลวงพ่อปาน รามธัมโม ท่านละสังขารไปตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลา 8 ปี มาแล้วสังขารท่านยังคงอยู่ แข็งดุจดั่งหิน กลิ่นหอม ปัจจุบันสังขารท่านบรรจุไว้ในโลงแก้ว หน้าศาลาการเปรียญวัดหนองเรือเพื่อให้ศิษย์ยานุศิษย์ ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร สังขารท่าน ยังมีสภาพเดิมๆ แม้ท่านละสังขารไปแล้ว ตั้งแต่ ปี 45 จนถึงปัจจุบัน ยังคงสภาพเดิมและยังมีน้ำมันออกมาจากสังขาร มีกลิ่นหอมตลอด

การมีกลิ่นหอมตลอดน่าจะบ่งบอกถึงว่าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเรียนวิชาเรียกน้ำมันเข้าตัว ให้เป็นคงกระพัน เป็นเมตตา เพราะวิชาเรียกน้ำมันเข้าตัวนี้ทางสำนักคุณพ่อ อ.ชุม ไชยคีรี ก็มีการเรียน มีด้วยกันสองแบบ แบบแรก เรียกน้ำมันงาเข้าตัว เป็นคงกระพัน เวลาสู้กับศัตรูตัวจะลื่นศัตรูจับไม่อยู่ แบบที่สองเรียกน้ำมันมหานิยมเข้าตัว ทำให้เป็นเมตตามหานิยม

ซึ่งหลวงพ่อปาน วัดหนองหัวเรือ ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู โดยหลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ หลวงพ่อปานท่านน่าจะเรียนวิชาเรียกน้ำมันเข้าตัวมาค่อนข้างแน่ เพราะจุดเด่นของวิชานี้คือ ถ้าเรียกน้ำมันเข้าตัว ครบ 1 บาท เวลาตายเผาไฟไม่ไหม้ และสังขารที่ไม่เน่านั้นจะมีน้ำมัน มีกลิ่นน้ำมันที่เรียกเข้าตัวออกมาด้วย


แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ