1840.พระเถระผู้มีหน้าคล้ายกัน

“พระเถระผู้มีหน้าคล้ายกัน เพราะท่านเป็นพี่น้องกัน”
..องค์แรกสมเด็จพระวันรัต (กิมเฮง เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

..องค์ที่สองพระสุนทรมุนี (กิมฮวด) บรรพชาอุปสมบทตลอดมาจนเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

ขอบคุณที่มา เล่า เรื่อง “พระ ”
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ