1818.ประวัติท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) วัดสุทัศน์

ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) วัดสุทัศน์

พระมงคลราชมุนี นามเดิม “สนธิ์ พงศ์กระวี” นามฉายา “ยติธโร” เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2446 ณ ต.บ้านป่าหวาย กิ่ง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อท่านอายุ 11 ขวบ โยมบิดาได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว โยมมารดาได้นำท่านไปฝากกับ พระภิกษุบุญ (หลวงตาบุญ) ซึ่งเป็นญาติกัน ที่วัดสุทัศนเทพวราราม คณะ 15 เพื่อให้ศึกษาอักขระสมัย

ต่อมาเมื่ออายุ 13 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไปตามปกติ จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2459 ได้ย้ายไปอยู่วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในความปกครองของ ท่านเจ้าคุณพระพุทธิวิถีนายก (หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม จนถึง พ.ศ.2460 จึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดสุทัศนฯ ตามเดิม ท่านได้ศึกษาธรรมวินัยต่อ และสอบประโยคนักธรรมตรีได้ใน พ.ศ.2464 สอบนักธรรมโทได้ใน พ.ศ.2465

พ.ศ.2466 ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาว่า “ยติธโร” พ.ศ.2467 สอบเปรียญธรรมได้ 3 ประโยค พ.ศ.2468 สอบเปรียญธรรมได้ 4 ประโยค พร้อมทั้งได้รับสมณศักดิ์ที่ พระครูธรรมรักขิต และขึ้นเป็นเจ้าคณะ 13

ต่อมาท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูวิจารณ์โกศล และเป็น พระครูวิจิตร์สังฆการ ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ พ.ศ.2470 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค พ.ศ.2471 ได้เลื่อนขึ้นเป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัตปี พ.ศ.2474 สอบได้นักธรรมเอกและเปรียญธรรมเอก 7 ประโยค จากนั้นท่านก็หยุดเข้าสอบประโยคต่อๆ ไปอีก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ท่านยังเป็นผู้สนใจการศึกษาในศาสตร์ต่างๆ อาทิ วิชาแพทย์แผนโบราณ ยาที่ประกอบขึ้นแต่ละขนานปรากฏว่ามีสรรพคุณใช้บำบัดโรคได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ท่านยังสนใจ วิชาโหราศาสตร์ สามารถพยากรณ์ได้แม่น โดยเฉพาะการคำนวณฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีการมงคลต่างๆ ให้ผลดีเสมอ รวมทั้งความสนใจในเรื่อง “ไสยศาสตร์” การใช้เวทมนตร์คาถา ซึ่งท่านเริ่มสนใจสมัยเป็นสามเณรไปอยู่กับหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

หลักวิชาเวทมนตร์คาถานี้ ท่านได้เพียรบำเพ็ญอบรมจิตใจในทางวิปัสสนาธุระควบคู่ไปด้วย เรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน จึงได้สำแดงออกให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้พบเห็นเป็นประจำ

วันที่ 1 มีนาคม 2481 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระศรีสัจจญาณมุนี เป็นพระเถระรูปแรกที่ได้รับสมณศักดิ์นี้ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2493 ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราชที่ พระมงคลราชมุนี ท่านได้ครองสมณศักดิ์นี้จนถึงวันมรณภาพ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2495

ขอบคุณที่มา ภาพถ่ายพระเกจิคณาจารย์
แอพเกจิ แอพรวมเรื่องราวประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ พุทธคุณ ไสยศาสตร์ วิชาอาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ