1689.“เมืองไทยเป็นแดนพุทธภูมิ​ พระพุทธเจ้าสมณโคดมทรงเคยบำเพ็ญบารมี ๑๐​ ทัศ ที่แผ่นดินไทย”

เรื่อง “เมืองไทยเป็นแดนพุทธภูมิ​ พระพุทธเจ้าสมณโคดมทรงเคยบำเพ็ญบารมี ๑๐​ ทัศ ที่แผ่นดินไทย”

(ปกิณกธรรมของ หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)
(เล่าธรรมโดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)

หลวงปู่ตื้อยืนยัน พระพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าสมณโคดม-องค์ปัจจุบัน)​ทรงเคยบำเพ็ญบารมี ๑๐​ ทัศ และเคยเสวยชาติในเมืองไทยหลายครั้งหลายสถานที่
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ สถานที่การบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการเสวยชาติมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีในการก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้น หลวงปู่ตื้อได้เคยเทศน์บอกเล่าไว้ดังนี้

บารมี ๑๐ ทัศของพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบัน
หลวงปู่ตื้อบอกไว้ว่า

๑. ทานบารมี พระเวสสันดร อยู่ที่มหาชัย จำปาศักดิ์
๒. ศีลบารมี พญานาคเผือกภูริทัตต์ อยู่อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
๓. เนกขัมมบารมี เตมียะใบ้ อยู่เมืองพาราณสี
๔. ปัญญาบารมี มโหสถ กรุงเทวหะ
๕. วิริยบารมี มหาชนกตกน้ำ เป็นไทเงี้ยว
๖. ขันติบารมี จันทกุมาร เมืองญวน ตุมวังฟ้ารอน หาดตังเง้ชายง่วนเดี่ยว
๗. สัจจบารมี วิธุรบัณฑิต จังหวัดสุโขทัย
๘. อธิษฐานบารมี เนมิราช เมืองม่านอ่างวะหงสา
๙. เมตตาบารมี สุวรรณสาม จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐. อุเบกขาบารมี พรหมนารท กรุงกพิลพัสดุ์ อย่าสงสัย ด้วยเหตุนี้เองศาสนาพุทธยังย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งมั่นอยู่ได้

• ชาติที่เป็นนกยูงทอง ก็อยู่วัดพระเจ้าน้ำโมง ท่าบ่อ
• ชาติที่เป็นลิงเผือก ก็อยู่วัดหินหมากเป้ง
• ชาติที่เป็นนกคุ่มเท่าดุมเกวียน ก็อยู่ธาตุพนม
• ชาติที่เป็นกระต่ายให้ทานเนื้อ ก็อยู่วัดป่าห้วยทราย

หลายภพหลายชาติก็อยู่เมืองเหนือ พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญบารมีเกิดตายในเมืองไทยนี้มากนะ เมืองไทยจึงเป็นเมืองของโพธิสัตว์เกิดมาบำเพ็ญบารมี
Cr.Opas Westly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ถ้าจะก๊อปกรุณาให้เครดิตท่านเจ้าของบทความ